Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa do NSA materiałów biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy do NSA materiałów biurowych

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia - zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Załączniki so SIWZ

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2019-11-08 13:36:28
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2019-12-11 12:55:27
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle