Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa dostępów online do systemu informacji prawnej

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy dostępów online do systemu informacji prawnej

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia II

Wyjaśnienia

Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2018-11-28 13:59:57
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2018-12-18 11:30:18
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle