Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa dostępów online do systemu informacji prawnej

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy dostępów online do systemu informacji prawnej

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Załączniki do SIWZ

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2019-11-07 10:56:57
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2019-11-28 15:03:27
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle