Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa dostępów online do systemu informacji prawnej

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy dostępów online do systemu informacji prawnej

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Pytania do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Klucz publiczny

Identyfikator postępowania

Załączniki do SIWZ

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2020-11-12 15:35:27
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2020-11-30 14:42:12
Opublikował: Adriana Koralewska