Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa energii elektrycznej do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Boduena 3/5 i przy ul. Jasnej 6 oraz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4.

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy energii elektrycznej do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Boduena 3/5 i przy ul. Jasnej 6 oraz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia i modyfikacja

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Jednolity dokument

Jednolity dokument (format xml)

Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna)

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2018-04-13 13:00:05
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2018-06-19 14:20:41
Opublikował: Adriana Koralewska