Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa energii elektrycznej do budynku NSA przy ul. Boduena 3/5 oraz budynku WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy energii elektrycznej do budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Boduena 3/5 oraz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

wyjaśnienia + modyfikacja SIWZ

ogłoszenie o wyborze oferty

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2014-12-29 11:47:27
Utworzył:
Data ostatniej publikacji: 2015-02-05 10:43:41
Opublikował: Adriana Koralewska