Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa i instalacja centrali DSO (Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego) w budynku przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy i instalacji centrali DSO (Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego) w budynku przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2020-10-16 13:14:47
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2020-11-19 17:10:21
Opublikował: Adriana Koralewska