Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa i wdrożenie systemu zbierania informacji i monitorowania zagrożeń SIEM

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy i wdrożenia systemu zbierania informacji i monitorowania zagrożeń SIEM

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Pytania do SIWZ_3.11.2020

Pytania do SIWZ

Zmiana SIWZ - zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Klucz publiczny

Identyfikator postępowania

Załączniki do SIWZ

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2020-10-23 14:11:22
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2020-11-24 15:09:16
Opublikował: Adriana Koralewska