Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa i wdrożenie urządzenia firewall wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy i wdrożenia urządzenia firewall wraz z oprogramowaniem i niezbędnymi licencjami

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Pytania do SIWZ

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Klucz publiczny

Identyfikator postępowania

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2020-11-04 15:29:52
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2020-11-26 13:34:52
Opublikował: Adriana Koralewska