Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa i wdrożenie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym trzech macierzy dyskowych

NAczelny Sąd Administracyjny na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy i wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym trzech macierzy dyskowych

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia

Wyjaśnienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Jednolity dokument (format pdf)

Jednolity dokument (format xml)

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2018-08-06 09:33:14
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2018-08-31 11:03:36
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle