Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa materiałów biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów biurowych

Ogłoszenie o wyborze oferty

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2015-11-09 14:30:35
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2015-11-09 14:33:47
Opublikował: Adriana Koralewska