Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa materiałów biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) prowadzi w trybie zapytania o cenę postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy materiałów biurowych

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2017-11-06 12:44:58
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2017-11-22 13:48:22
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle