Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym w trybie zapytania o cenę postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych.

ogłoszenie o wyborze oferty

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2014-12-10 14:02:05
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2014-12-10 15:30:10
Opublikował: Adriana Koralewska