Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) prowadzi w trybie zapytania o cenę postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego materiałów eksploatacyjnych do maszyn biurowych

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2016-11-28 13:24:57
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2016-12-02 15:54:09
Opublikował: Adriana Koralewska