Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa systemu kopii zapasowych i archiwizacji zasobów informatycznych NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy  systemu kopii zapasowych i archiwizacji zasobów informatycznych NSA

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia, zmiana SIWZ

Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

Odwołanie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

JEDZ

Załączniki do SIWZ

Klucz publiczny

Identyfikator postępowania

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2019-08-26 10:54:03
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2019-10-31 12:55:28
Opublikował: Adriana Koralewska