Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Dostawa urządzeń klimatyzacji wraz z montażem i wykonanie instalacji klimatyzacji w serwerowniach NSA przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie dostawy urządzeń klimatyzacji wraz z montażem, i wykonania instalacji klimatyzacji
w serwerowniach Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_II

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ_II

Załączniki nr 15-17 do SIWZ_modyfikacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

Wzory załączników do SIWZ

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2015-10-01 09:53:31
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2015-10-29 14:40:04
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle