Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Informacja o wyborze oferty

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, w prowadzonym w trybie zapytania o cenę postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sprawie świadczenia usług cateringowych na potrzeby spotkań organizowanych przez  Naczelny Sąd Administracyjny.

Informacja

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2015-05-26 11:17:33
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2015-05-26 11:30:47
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle