Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Kompleksowe sprzątanie w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie usług kompleksowego sprzątania w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

JEDZ

Klucz publiczny

Identyfikator postępowania

Załączniki do SIWZ

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2019-12-06 10:41:59
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2020-01-14 11:09:05
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle