Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Prasa polska


Prenumerata prasy polskiej na 2016 rok
Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie prenumeraty prasy polskiej na 2016 rok.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

modyfikacja SIWZ

SIWZ

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2015-11-30 13:18:34
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2015-12-16 14:38:05
Opublikował: Adriana Koralewska