Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Prenumerata prasy polskiej na 2015 rok

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie prenumeraty prasy polskiej na 2015 rok.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

wzory załączników do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o wyborze oferty

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2014-11-25 13:44:22
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2015-01-15 13:50:28
Opublikował: Adriana Koralewska