Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Rozbudowa istniejącej infrastruktury WAN oraz odnowienie usługi pogwarancyjnego wsparcia technicznego producenta dla urządzeń firewall używanych w NSA i 16-tu WSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie rozbudowy istniejącej infrastruktury WAN oraz odnowienia usługi pogwarancyjnego wsparcia technicznego producenta wraz z aktualizacjami oprogramowania i baz sygnatur dla urządzeń firewall używanych w NSA i 16-tu WSA

Ogłoszenie o wyborze oferty

Protokół z otwarcia ofert

Wyjaśnienia 24.07.2018

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

Załacznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (modyfikacja)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (format pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (format xml)

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2018-07-09 10:12:14
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2018-08-21 12:19:32
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle