Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Świadczenie na rzecz Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 2015-2017 usług pocztowych

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie świadczenia na rzecz Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 2015-2017 usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.).

 

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzory załączników do SIWZ

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ

ogłoszenie o wyborze oferty

  

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2014-09-02 08:17:45
Utworzył: Wojciech Sawczuk
Data ostatniej publikacji: 2014-11-17 12:00:05
Opublikował: Marcin Dyzio