Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Świadczenie usług cateringowych dla Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dzi.U z 2015 r., poz. 2164) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o cenę w sprawie świadczenia usług cateringowych na potrzeby spotkań orgnizowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny

Ogłoszenie o wyborze oferty

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2016-04-26 12:51:09
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2016-04-26 12:57:25
Opublikował: Adriana Koralewska