Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Świadczenie usług cateringowych dla NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) prowadzi w trybie zapytania o cenę postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie świadczenia usług cateringowych dla Naczelnego Sądu Administracyjnego

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2017-05-24 13:47:02
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2017-06-02 10:30:10
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle