Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Świadczenie usług cateringowych dla NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 70 ustawy Pzp prowadzi w trybie zapytania o cenę postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie świadczenia usług cateringowych dla Naczelnego Sądu Administracyjnego

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2018-05-29 12:30:24
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2018-06-11 13:33:59
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle