Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Świadczenie usług cateringowych dla NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) prowadzi w trybie zapytania o cenę postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie świadczenia usług cateringowych dla NSA

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2020-07-01 12:29:42
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2020-07-23 13:05:06
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle