Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania w budynkach NSA wraz z przyległym do nich terenem

Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 40 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie świadczenia usług w zakresie kompleksowego sprzątania w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z przyległym do nich terenem oraz w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Jasnej 1

Ogłoszenie o wyborze oferty

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Odpowiedzi na pytania 6.04.2016

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2016-04-01 10:45:35
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2016-04-20 09:55:00
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle