Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Usługa sprzątania w budynkach NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie świdaczenia usług w zakresie kompleksowego sprzątania w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z przyległym do nich terenem

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Jednolity dokument

Jednolity dokument (format xml)

Formularz oferty

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2017-03-15 11:12:47
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2017-05-11 11:23:24
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle