Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Usługa sprzątania w budynkach NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie świdaczenia usług w zakresie kompleksowego sprzątania w budynkach NSA wraz z przyległym do nich terenem

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia

Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Jednolity dokument

Jednolity dokument (format xml)

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2018-02-07 11:46:44
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2018-04-20 15:57:11
Opublikował: Adriana Koralewska