Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Usługi pocztowe na rzecz NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie świadczenia usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług

Wyjaśninia 26.06.2018 r.

Wyjaśnienia

Załącznik nr 2A do SIWZ (Formularz cenowy, czerwiec 2018)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Załącznik nr 2A do SIWZ (Formularz cenowy)

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (format pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (format xml)

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2018-05-21 09:39:58
Utworzył: Agnieszka Zowczak-Velle
Data ostatniej publikacji: 2018-09-04 10:50:28
Opublikował: Agnieszka Zowczak-Velle