Zamówienia publiczne do 2021 roku

< powrót

 

Zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego działania infrastruktury technicznej w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony w sprawie zapewnienia prawidłowego i bezawaryjnego działania infrastruktury technicznej w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego

Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Sprostowanie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

JEDZ

Identyfikator postępowania

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2020-12-07 12:47:30
Utworzył: Adriana Koralewska
Data ostatniej publikacji: 2021-02-08 13:18:17
Opublikował: Dorota Bielecka