Dane adresowe, kontakt


Naczelny Sąd Administracyjny


ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa

Sąd urzęduje od poniedziałku do piątku
w godzinach 8 - 16

Biuro podawcze jest czynne w godzinach urzędowania Sądu.                                                                
Kasa NSA jest czynna codziennie w godzinach 9.00-15.00 (11.45-12.00 przerwa)

Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego stosowanego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - pobierz


Wydział Informacji Sądowej


Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy: Sylwester Marciniak
tel.: 22 551 65 01

Zastępca Przewodniczącego Wydziału : Iwona Bogucka 
tel.: 22 551 65 01
 

Kierownik Sekretariatu:
Małgorzata Stojanowska
tel.: 22 551 65 00
fax: 22 551 65 06


Informacja o sprawach w toku (Czytelnia Akt)
tel.: 22 551 60 00
e-mail: informacje@nsa.gov.pl


Informacja o właściwości sądu oraz wnioski dotyczące działalności sądu
tel.: 22 551 60 00
e-mail: informacje@nsa.gov.pl

 


Elektroniczna skrzynka podawcza
Uprzejmie informujemy, że elektroniczna skrzynka podawcza przeznaczona jest do wymiany korespondencji w postępowaniu w sprawach udostępniania informacji publicznej oraz w postępowaniu w sprawach skarg i wniosków. Nie mogą być za jej pośrednictwem nadsyłane do Sądu pisma o charakterze procesowym.

Dalsze informacje  - (link do informacji zawartych na stronie głównej NSA)Świadczenie usługi tłumacza języka migowego  - (link do informacji zawartych na stronie głównej NSA)


Sprawdź jak dojechać

 


PREZES NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 

Jacek Chlebny
Sekretariat: Marta Szustkiewicz
e- mail: prezesnsa@nsa.gov.pl
tel.: 22 827 79 43
       22 551 67 00
fax: 22 827 66 87

 


Izba Finansowa


Jan Rudowski: Wiceprezes NSA, Prezes Izby Fnansowej 
Kierownik Sekretariatu: Dorota Lato
e-mail: izbafin@nsa.gov.pl
tel.: 22 551 63 00
fax: 22 551 63 05

Izba Finansowa sprawuje nadzór nad orzecznictwem wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach zobo­wiązań podatkowych i innych świadczeń pieniężnych, do których stosują się przepisy podatkowe, oraz o egzekucji świadczeń pieniężnych.

Symbolowa właściwość spraw:
6110, 6112 - 6119

 

Izba GospodarczaMałgorzata Korycińska (z upoważnienia Prezesa NSA wykonuje czynności z zakresu administracji sądowej związane z działalnością Izby Gospodarczej)
Kierownik Sekretariatu: Renata Woźniak
e-mail: izbagosp@nsa.gov.pl
tel.: 22 551 64 00
fax: 22 551 64 09

Izba Gospo­darcza sprawuje nadzór nad orzecznictwem wojewódzkich sądów administra­cyjnych w sprawach działalności gospodarczej, ochrony własności przemys­łowej, budżetu, dewizowych, papierów wartościowych, bankowości, ubezpie­czeniowych, ceł, cen, stawek taryfowych oraz opłat.

Symbolowa właściwość spraw:
6017, 602, 6033, 6035, 6037, 6038, 604, 606, 6075, 608, 6111, 6124, 6167, 617, 6203, 6204, 622, 623, 625, 630, 6310, 6338, 635, 637, 646, 651, 652, 653, 655Izba OgólnoadministracyjnaJerzy Siegień: Wiceprezes NSA, Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej 
Kierownik Sekretariatu: Justyna Stępień-Węgrzyniak
e-mail: izbaadm@nsa.gov.pl
tel.: 22 551 62 00
fax: 22 551 62 05

Izba Ogólno­administracyjna NSA sprawuje nadzór nad orzecznictwem wojewódzkich sądów administracyjnych w pozostałych sprawach administracyjnych, w szczegól­ności w sprawach z zakresu budownictwa i nadzoru budowlanego, zagospoda­rowania przestrzennego, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, rolnictwa, lecznictwa, zatrudnienia, ustroju samorządu terytorialnego, gospodarki nieru­chomościami, prywatyzacji mienia, powszechnego obowiązku wojskowego, spraw wewnętrznych, a także cen, opłat i stawek taryfowych - związanych ze sprawami należącymi do właściwości tej Izby.

Symbolowa właściwość spraw:
6010-6016, 6018, 6019, 6030-6032, 6034,6036, 6039, 605, 6070-6074, 6076, 6079, 609, 610, 6120-6123, 6129, 613-615, 6160-6166, 6168, 6169, 618, 619, 6200-6202, 6205, 6209, 621, 624, 626-629, 6311-6313, 6319,632, 6330-6337, 6339,634, 636,645-650, 654

 


Biuro OrzecznictwaDyrektor Biura Orzecznictwa: Marek Zirk-Sadowski
Sekretariat: Kinga Kędzierska
tel.: 22 551 66 30
fax: 22 551 66 90
e-mail: borzecznictwa@nsa.gov.pl

 


KANCELARIA PREZESA NSA

 

Szef Kancelarii Prezesa:
Hieronim Kulczycki 

Sekretariat: Małgorzata Głowacka, Jan Stefański
tel.: 22 551 68 00                                                                                                                          
tel.  22 551 67 95
e-mail: kancelaria@nsa.gov.pl


Z-cy Szefa Kancelarii Prezesa:

 

Paweł Maszkiewicz

Sekretariat: Dorota Augustyniak
tel.: 22 827 94 35
fax: 22 551 68 10

 

Marcin Bełczewski-Dyzio 
 
Sekretariat: Elżbieta Podgórska
tel.: 22 551 67 73
 
Mieszko Nowicki 
 
Sekretariat: Agata Cieplińska 
tel.: 22 551 67 32
fax: 22 551 66 59

 


Wydział Organizacyjno-Prawny
Naczelnik Wydziału: Anna Wojtowicz-Hess
tel:  22 551 64 71
fax: 22 551 66 59

Wydział ds. Sędziów, Asesorów i Referendarzy
Naczelnik Wydziału: Marta Piłaszewicz-Kulikowska

tel.: 22 551 60 55


Sekretariat: Katarzyna Radlińska
tel.: 22 551 67 30
fax: 22 551 67 91

Wydział Finansowo Budżetowy
Naczelnik Wydziału: Agnieszka Dziedzic
tel:  22 551 67 04
fax: 22 827 84 06


Wydział Spraw Osobowych
Naczelnik Wydziału: Iwona Rymarz-Mańka
tel.: 22 551 67 51
Sekretariat: Justyna Sas
tel.: 22 551 67 50
fax: 22 551 67 90

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Naczelnik Wydziału: Robert Borek
e-mail: wag@nsa.gov.pl
tel.22 551 69 50 

Wydział Inwestycji
Naczelnik Wydziału: Piotr Rosiak
tel.: 22 551 69 64
Wydział Informatyki

Naczelnik Wydziału: Grzegorz Kojtek
tel.: 22 551 68 20
fax: 22 551 68 37

 


BibliotekaUrszula Radziuk
Danuta Szcześniak
tel.: 22 551 65 24
fax: 22 551 65 25

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2014-12-22 12:29:11
Utworzył: Wojciech Sawczuk
Data ostatniej publikacji: 2024-01-29 23:37:44
Opublikował: Jarosław Czarnota