Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 218
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I FSK 817/18 2022-05-24 09:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 I SA/Bk 1738/17 M. Olejnik (spr.)
M. Chodacka
J. Zubrzycki
podatek od towarów i usług za miesiąc listopad i grudzień 2015 r. oraz styczeń 2016 r.
III FSK 589/21 2022-05-24 09:00 Sala C rozprawa odmiejscowiona jawne 6119 III SA/Gl 307/18 S. Presnarowicz (spr.)
P. Borszowski
P. Dąbek
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
II FSK 2423/19 2022-05-24 09:00 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6560/6113 I SA/Łd 180/19 J. Rudowski (spr.)
A. Hanusz
M. Wolf- Kalamala
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FSK 2581/19 2022-05-24 09:20 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6560/6113 I SA/Łd 118/19 J. Rudowski
A. Hanusz (spr.)
M. Wolf- Kalamala
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FSK 2582/19 2022-05-24 09:40 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6560/6113 I SA/Łd 119/19 J. Rudowski
A. Hanusz
M. Wolf- Kalamala (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I FSK 837/20 2022-05-24 10:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 I SA/Sz 926/19 M. Olejnik
M. Chodacka
J. Zubrzycki (spr.)
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2010 r.
III FSK 590/21 2022-05-24 10:00 Sala C rozprawa odmiejscowiona jawne 6115 I SA/Bk 416/18 S. Presnarowicz
P. Borszowski (spr.)
P. Dąbek
podatek od nieruchomości za lata 2012-2017
II FSK 2628/19 2022-05-24 10:00 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6560/6113 I SA/Łd 114/19 J. Rudowski (spr.)
A. Hanusz
M. Wolf- Kalamala
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FSK 2672/19 2022-05-24 10:20 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6560/6113 I SA/Łd 120/19 J. Rudowski
A. Hanusz (spr.)
M. Wolf- Kalamala
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FSK 2673/19 2022-05-24 10:40 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6560/6113 I SA/Łd 121/19 J. Rudowski
A. Hanusz
M. Wolf- Kalamala (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
I FSK 797/18 2022-05-24 11:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 III SA/Gl 849/17 M. Olejnik
M. Chodacka (spr.)
J. Zubrzycki
podatek od towarów i usług za miesiące od maja 2013 r. do marca 2014 r.
III FSK 593/21 2022-05-24 11:00 Sala C rozprawa odmiejscowiona jawne 6116 I SA/Ke 256/18 S. Presnarowicz
P. Borszowski
P. Dąbek (spr.)
łączne zobowiązanie pieniężne za 2018 r.
II FSK 279/22 2022-05-24 11:00 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6112 I SA/Bd 537/21 J. Rudowski (spr.)
A. Hanusz
M. Wolf- Kalamala
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006 r.
II FSK 280/22 2022-05-24 11:20 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6112 I SA/Bd 538/21 J. Rudowski
A. Hanusz (spr.)
M. Wolf- Kalamala
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006 r.
II FSK 281/22 2022-05-24 11:40 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6112 I SA/Bd 539/21 J. Rudowski
A. Hanusz
M. Wolf- Kalamala (spr.)
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006 r.
I FSK 2125/18 2022-05-24 12:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 III SA/Wa 2616/16 M. Olejnik (spr.)
M. Chodacka
J. Zubrzycki
podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2011 r.
II FSK 1291/21 2022-05-24 12:30 Sala F rozprawa odmiejscowiona publikacja 6113 I SA/Kr 100/18 J. Płusa (spr.)
S. Golec
J. Grzęda
podatek dochodowy od osób prawnych za 2011 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 10 maja 2022 r.
I FSK 406/20 2022-05-24 13:00 Sala A rozprawa odmiejscowiona jawne 6110 I FSK 1584/16 M. Olejnik
M. Chodacka
J. Zubrzycki (spr.)
podatek od towarów i usług za miesiące od marca do listopada 2012 r.
II OSK 230/22 2022-05-24 13:00 Sala E rozprawa zdalna jawne 6391/6150 VII SA/Wa 1911/21 Z. Flasińska
K. Bandarzewski (spr.)
Z. Kostka
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady miasta
II FSK 46/22 2022-05-24 13:15 Sala F rozprawa odmiejscowiona jawne 6113 I SA/Bd 434/21 M. Wolf- Kalamala
S. Golec (spr.)
T. Kolanowski
podatek dochodowy od osób prawnych za 2017 r.
I FSK 1793/18 2022-05-24 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 1249/17 M. Olejnik
M. Chodacka
J. Zubrzycki (spr.)
przedłużenie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za grudzień 2015 r.
I FSK 1794/18 2022-05-24 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 1350/17 M. Olejnik
M. Chodacka
J. Zubrzycki (spr.)
przedłużenie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za styczeń 2016 r.
I FSK 1939/18 2022-05-24 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 1398/17 M. Olejnik
M. Chodacka (spr.)
J. Zubrzycki
przedłużenie terminu dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za styczeń 2016 r.
I FSK 2088/18 2022-05-24 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 1518/17 M. Olejnik (spr.)
M. Chodacka
J. Zubrzycki
przedłużenie terminu dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za grudzień 2015 r.
I FSK 2089/18 2022-05-24 Sala A niejawne 6110 III SA/Wa 1552/17 M. Olejnik (spr.)
M. Chodacka
J. Zubrzycki
przedłużenie terminu dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za listopad 2015 r.
I FSK 102/19 2022-05-24 Sala A niejawne 6560/6110 III SA/Gl 686/18 M. Olejnik
M. Chodacka (spr.)
J. Zubrzycki
pozostawienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej bez rozpatrzenia
I FSK 932/20 2022-05-24 Sala A niejawne 6560/6110 I SA/Ol 799/19 M. Olejnik
E. Olechniewicz
G. Zalewska-Radzik (spr.)
pisema interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
I FSK 2249/21 2022-05-24 Sala A niejawne 6110 I SA/Kr 1153/20 M. Olejnik
E. Olechniewicz
G. Zalewska-Radzik (spr.)
odmowa uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec i kwiecień 2013 r.
I FSK 2295/21 2022-05-24 Sala A niejawne 6110 I SA/Gd 460/21 M. Olejnik
E. Olechniewicz
G. Zalewska-Radzik (spr.)
odmowa przywrócenia terminu do uzupełnienia braku odwołania
I FSK 2367/21 2022-05-24 Sala A niejawne 6110 I SA/Bd 396/19 M. Olejnik
M. Chodacka (spr.)
J. Zubrzycki
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do czerwca 2015 r.
I FSK 2381/21 2022-05-24 Sala A niejawne 6110 I SA/Gl 1112/19 M. Olejnik
E. Olechniewicz
G. Zalewska-Radzik (spr.)
dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za maj i czerwiec 2017 r.
II GSK 2014/18 2022-05-24 Sala A niejawne 6379 VI SA/Wa 2614/17 M. Trzecki
Z. Czarnik (spr.)
H. Lewandowska-Kuraszkiewicz
kara pieniężna za naruszenie obowiązków informacyjnych
II GSK 2046/18 2022-05-24 Sala A niejawne 6460 VI SA/Wa 711/18 M. Trzecki
Z. Czarnik
H. Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
II GSK 2080/18 2022-05-24 Sala A niejawne 6037 I SA/Go 284/18 M. Trzecki
Z. Czarnik
H. Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
stwierdzenie niedopuszczalności odwołania w sprawie zarządzenia konwoju towarów, których przewóz jest związany ze zwiększonym ryzykiem
II GSK 2081/18 2022-05-24 Sala A niejawne 6037 I SA/Go 285/18 M. Trzecki
Z. Czarnik
H. Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
stwierdzenie niedopuszczalności odwołania w sprawie zarządzenia konwoju towarów, których przewóz jest związany ze zwiększonym ryzykiem
II GSK 2082/18 2022-05-24 Sala A niejawne 6037 I SA/Go 286/18 M. Trzecki (spr.)
Z. Czarnik
H. Lewandowska-Kuraszkiewicz
stwierdzenie niedopuszczalności odwołania w sprawie zarządzenia konwoju towarów, których przewóz jest związany ze zwiększonym ryzykiem
II GSK 2083/18 2022-05-24 Sala A niejawne 6037 I SA/Go 287/18 M. Trzecki (spr.)
Z. Czarnik
H. Lewandowska-Kuraszkiewicz
stwierdzenie niedopuszczalności odwołania w sprawie zarządzenia konwoju towarów, których przewóz jest związany ze zwiększonym ryzykiem
II GSK 2084/18 2022-05-24 Sala A niejawne 6037 I SA/Go 289/18 M. Trzecki (spr.)
Z. Czarnik
H. Lewandowska-Kuraszkiewicz
stwierdzenie niedopuszczalności odwołania w sprawie zarządzenia konwoju towarów, których przewóz jest związany ze zwiększonym ryzykiem
II GSK 2085/18 2022-05-24 Sala A niejawne 6037 I SA/Go 290/18 M. Trzecki
Z. Czarnik (spr.)
H. Lewandowska-Kuraszkiewicz
stwierdzenie niedopuszczalności odwołania w sprawie zarządzenia konwoju towarów, których przewóz jest związany ze zwiększonym ryzykiem
II GSK 2086/18 2022-05-24 Sala A niejawne 6037 I SA/Go 291/18 M. Trzecki
Z. Czarnik (spr.)
H. Lewandowska-Kuraszkiewicz
stwierdzenie niedopuszczalności odwołania w sprawie zarządzenia konwoju towarów, których przewóz jest związany ze zwiększonym ryzykiem
II GSK 2087/18 2022-05-24 Sala A niejawne 6037 I SA/Go 288/18 M. Trzecki
Z. Czarnik
H. Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
stwierdzenie niedopuszczalności odwołania w sprawie zarządzenia konwoju towarów, których przewóz jest związany ze zwiększonym ryzykiem
II GSK 46/19 2022-05-24 Sala A niejawne 6042 V SA/Wa 1924/17 M. Trzecki
Z. Czarnik (spr.)
H. Lewandowska-Kuraszkiewicz
kara pieniężna z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry
II GSK 125/19 2022-05-24 Sala A niejawne 6379 VI SA/Wa 2226/17 M. Trzecki (spr.)
Z. Czarnik
H. Lewandowska-Kuraszkiewicz
uznanie Skarbu Państwa za podmiot dominujący wobec Alior Banku S.A.
II GSK 681/22 2022-05-24 Sala A niejawne 6049 VI SA/Wa 1031/21 M. Trzecki (spr.) kara pieniężna z tytułu prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami, bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
II GSK 685/22 2022-05-24 Sala A niejawne 6032 II SA/Gl 1662/21 M. Trzecki (spr.) zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu
II GZ 131/22 2022-05-24 Sala A niejawne 6017 VI SA/Wa 1802/21 M. Trzecki (spr.) nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
II GZ 132/22 2022-05-24 Sala A niejawne 6033 VI SA/Wa 2192/19 M. Trzecki (spr.) nakaz przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego
II GZ 133/22 2022-05-24 Sala A niejawne 6033 VI SA/Wa 2925/21 M. Trzecki (spr.) kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
II GZ 136/22 2022-05-24 Sala A niejawne 6049 VI SA/Wa 1031/21 M. Trzecki (spr.) kara pieniężna z tytułu prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami, bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
I GSK 2148/18 2022-05-24 Sala B niejawne 6550 V SA/Wa 278/17 D. Dudra
P. Pietrasz (spr.)
P. Piszczek
płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub szczególnymi
I GSK 2149/18 2022-05-24 Sala B niejawne 6550 V SA/Wa 280/17 D. Dudra (spr.)
P. Pietrasz
P. Piszczek
płatność rolnośrodowiskowa
I GSK 2156/18 2022-05-24 Sala B niejawne 6550 V SA/Wa 279/17 D. Dudra
P. Pietrasz
P. Piszczek (spr.)
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I GSK 2511/18 2022-05-24 Sala B niejawne 6550 V SA/Wa 1435/17 D. Dudra (spr.)
P. Pietrasz
B. Sobocha-Holc
stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania patności rolnośrodowiskowej
I GSK 2512/18 2022-05-24 Sala B niejawne 6535 V SA/Wa 938/17 D. Dudra
P. Pietrasz
B. Sobocha-Holc (spr.)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych
I GSK 2515/18 2022-05-24 Sala B niejawne 6559 IV SA/Gl 787/17 D. Dudra
P. Pietrasz
B. Sobocha-Holc (spr.)
zobowiązanie do zwrotu części dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I GSK 2519/18 2022-05-24 Sala B niejawne 6559 V SA/Wa 236/17 D. Dudra (spr.)
P. Pietrasz
B. Sobocha-Holc
odmowa stwierdzenia nadpłaty i zwrotu środków z tytułu dofinansowania realizacji projektu
I GSK 2520/18 2022-05-24 Sala B niejawne 6553 V SA/Wa 524/17 D. Dudra
P. Pietrasz (spr.)
B. Sobocha-Holc
stwierdzenie odpowiedzialności płatnika podmiotu skupującego z tytułu uchybienia obowiązkowi uiszczenia opłaty naliczonej w związku z przekroczeniem przez dostawców hurtowych kwoty mlecznej
I GSK 2521/18 2022-05-24 Sala B niejawne 6559 V SA/Wa 237/17 D. Dudra
P. Pietrasz (spr.)
B. Sobocha-Holc
odmowa stwierdzenia nadpłaty i zwrotu środków z tytułu dofinansowania realizacji projektu
I GSK 2549/18 2022-05-24 Sala B niejawne 6559 V SA/Wa 895/17 D. Dudra
P. Pietrasz
J. Wegner (spr.)
zobowiazanie do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I GSK 2559/18 2022-05-24 Sala B niejawne 6559 V SA/Wa 943/17 D. Dudra
P. Pietrasz
J. Wegner (spr.)
zobowiazanie do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I GSK 2564/18 2022-05-24 Sala B niejawne 6560/6111 V SA/Wa 1145/17 D. Dudra
P. Pietrasz
J. Wegner (spr.)
zmiana pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
I GSK 2650/18 2022-05-24 Sala B niejawne 6559 V SA/Wa 942/17 D. Dudra
P. Pietrasz
J. Wegner (spr.)
zobowiązanie do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I GSK 1490/21 2022-05-24 Sala B niejawne 6536 I SA/Kr 488/21 D. Dudra (spr.)
P. Pietrasz
B. Sobocha-Holc
odmowa prawa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 1491/21 2022-05-24 Sala B niejawne 6536 I SA/Kr 484/21 D. Dudra
P. Pietrasz (spr.)
B. Sobocha-Holc
odmowa prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 1498/21 2022-05-24 Sala B niejawne 6536 I SA/Kr 601/21 D. Dudra
P. Pietrasz
B. Sobocha-Holc (spr.)
odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
I GSK 1527/21 2022-05-24 Sala B niejawne 6559 III SA/Gl 804/20 J. Wegner
M. Kowalski
J. Salachna (spr.)
zobowiązanie do zwrotu części dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I GSK 1542/21 2022-05-24 Sala B niejawne 6537 I SA/Bd 245/21 J. Wegner
M. Kowalski (spr.)
J. Salachna
oddalenie skargi na czynności egzekucyjne
I GSK 1543/21 2022-05-24 Sala B niejawne 6536 I SA/Bd 320/21 J. Wegner
M. Kowalski
J. Salachna (spr.)
odmowa prawa do zwolnienia z obowiazku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 1544/21 2022-05-24 Sala B niejawne 6536 I SA/Bd 405/21 J. Wegner
M. Kowalski (spr.)
J. Salachna
odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 1557/21 2022-05-24 Sala B niejawne 6532 I SA/Sz 209/21 J. Wegner
M. Kowalski
J. Salachna (spr.)
udzielenie dotacji oświatowej
I GSK 1575/21 2022-05-24 Sala B niejawne 6539 V SA/Wa 822/20 B. Sobocha-Holc (spr.) nakaz zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
I GSK 1631/21 2022-05-24 Sala B niejawne 6536 I SA/Bd 406/21 J. Wegner
M. Kowalski
J. Salachna (spr.)
odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
I GSK 152/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6536 I SA/Bd 407/21 J. Wegner
M. Kowalski (spr.)
J. Salachna
odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
I GSK 282/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6559 III SA/Gl 120/21 J. Wegner
M. Kowalski (spr.)
J. Salachna
zobowiązanie do zwrotu dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I GSK 477/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6532 I SA/Gd 862/21 D. Dudra (spr.)
P. Pietrasz
B. Sobocha-Holc
określenie kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
I GSK 478/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6532 I SA/Gd 863/21 D. Dudra
P. Pietrasz (spr.)
B. Sobocha-Holc
określenie kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
I GSK 546/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6532 I SA/Gd 778/21 D. Dudra
P. Pietrasz
B. Sobocha-Holc (spr.)
określenie kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
I GSK 652/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6559 V SA/Wa 4672/21 D. Dudra
P. Pietrasz
B. Sobocha-Holc (spr.)
pozostawienie protestu bez rozpatrzenia
I GSK 812/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6559 I SA/Op 526/21 J. Wegner
M. Kowalski (spr.)
J. Salachna
negatywna ocena projektu
I GSK 827/22 2022-05-24 Sala B niejawne 602 I SA/Bk 581/21 B. Sobocha-Holc (spr.) opłata paliwowa
I GSK 886/22 2022-05-24 Sala B niejawne 602 I SA/Bk 17/22 J. Salachna (spr.) opłata paliwowa
I GSK 887/22 2022-05-24 Sala B niejawne 602 I SA/Bk 604/21 J. Salachna (spr.) opłata paliwowa
I GSK 910/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6300 I SA/Bk 601/21 J. Salachna (spr.) określenie kwoty długu celnego
I GSK 947/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6559 V SA/Wa 3921/21 J. Salachna (spr.) odrzucenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
I GSK 948/22 2022-05-24 Sala B niejawne 658/6559 V SAB/Wa 24/21 J. Salachna (spr.) bezczynność organu w sprawie rozpatrzenia protestu
I GSK 950/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6531 V SA/Wa 211/21 B. Sobocha-Holc (spr.) odmowa udzielenia subwencji finansowej w ramach programu rządowego
I GZ 78/22 2022-05-24 Sala B niejawne 658/6559 I SAB/Ol 8/20 B. Sobocha-Holc (spr.) bezczynność organu w rozpoznaniu wniosku o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach ronych
I GZ 139/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6536 III SA/Wr 363/20 B. Sobocha-Holc (spr.) odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
I GZ 140/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6536 I SA/Gd 57/22 B. Sobocha-Holc (spr.) odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
III OSK 949/21 2022-05-24 Sala B niejawne 6195 II SA/Wa 128/18 T. Dziełakowska
D. Chaciński
R. Stasikowski (spr.)
Nieuwzględnienie odwołania od opinii o służbie
III OSK 1214/21 2022-05-24 Sala B niejawne 658/6192 II SAB/Wa 216/18 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
R. Stasikowski
T. Zyglewska
Bezczynność organu po wyroku WSA w Warszawie 18.03.2013 r. sygn. akt II SA/Wa 1926/12 w przedmiocie prawa do uposażenia- art. 149 § 2 (s,g)
III OSK 1230/21 2022-05-24 Sala B niejawne 659/6192 II SAB/Wa 506/18 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
R. Stasikowski
T. Zyglewska
Przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku - art. 149 § 2 (s)
III OSK 1245/21 2022-05-24 Sala B niejawne 659/6196 II SAB/Wa 765/18 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
R. Stasikowski
T. Zyglewska
Przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ w przedmiocie wniosku z dnia 16.08.2017 r. dot. zaopatrzenia emerytalnego - art. 149 § 2 (g)
III OSK 1272/21 2022-05-24 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Wa 291/18 O. Żurawska - Matusiak
R. Stasikowski (spr.)
T. Zyglewska
Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 11.04.2017 r. o udostępnienie informacji publicznej
III OSK 1290/21 2022-05-24 Sala B niejawne 6480 II SA/Wa 1249/18 O. Żurawska - Matusiak
R. Stasikowski (spr.)
T. Zyglewska
Odmowa udostępnienia informacji publicznej
III OSK 1303/21 2022-05-24 Sala B niejawne 658/6197 IV SAB/Po 179/18 O. Żurawska - Matusiak
R. Stasikowski (spr.)
T. Zyglewska
Bezczynność organu w przedmiocie braku podjęcia czynności
III OSK 1314/21 2022-05-24 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 671/18 O. Żurawska - Matusiak (spr.)
R. Stasikowski
T. Zyglewska
Odmowa przyznania nagrody rocznej
III OSK 1345/21 2022-05-24 Sala B niejawne 658/6197 II SAB/Po 126/18 O. Żurawska - Matusiak
R. Stasikowski (spr.)
T. Zyglewska
Bezczynność organu w przedmiocie zwolnienia ze służby
III OSK 2052/21 2022-05-24 Sala B niejawne 6141 III SA/Gl 402/19 J. Stelmasiak
K. Bandarzewski (spr.)
T. Zyglewska
Zmina w statucie
III OW 122/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6135 J. Stelmasiak (spr.)
K. Bandarzewski
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R5
III OW 123/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6135 J. Stelmasiak (spr.)
K. Bandarzewski
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - uzyskanie zezwolenia na odzysk odpadów
III OW 125/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6139 J. Stelmasiak
K. Bandarzewski
T. Zyglewska (spr.)
Spór kompetencyjny - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
III OW 127/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6130 J. Stelmasiak
K. Bandarzewski (spr.)
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - zmiana zapisów pozwolenia zintegrowanego
III OW 128/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6135 J. Stelmasiak
K. Bandarzewski
T. Zyglewska (spr.)
Spór kompetencyjny - zezwolenie na przetwarzanie odpadów
III OW 129/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6091 J. Stelmasiak
K. Bandarzewski
T. Zyglewska (spr.)
Spór kompetencyjny - zmiana stanu wody na gruncie
III OW 130/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6091 J. Stelmasiak
K. Bandarzewski
T. Zyglewska (spr.)
Spór kompetencyjny - możliwość poprawy odprowadzenia nadmiaru wody poprzez wybudowanie systemu odwadniającego
III OW 131/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6136 J. Stelmasiak
K. Bandarzewski (spr.)
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - nałożenie kary pieniężnej za zniszczenie drzew
III OW 133/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6136 J. Stelmasiak
K. Bandarzewski (spr.)
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - kara pieniężna za zniszczenie drzewa
III OW 134/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6136 J. Stelmasiak
K. Bandarzewski (spr.)
T. Zyglewska
Spór o właściwość - usunięcie dzrew
III OW 135/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6091 J. Stelmasiak
K. Bandarzewski
T. Zyglewska (spr.)
Spór kompetencyjny - przywrócenie stosunków wodnych na gruncie
III OW 137/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6136 J. Stelmasiak (spr.)
K. Bandarzewski
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - wycięcie drzew
III OW 140/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6135 J. Stelmasiak (spr.)
K. Bandarzewski
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - zezwolenie na zbieranie odpadów
III OW 141/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6135 J. Stelmasiak (spr.)
K. Bandarzewski
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - zezwolenie na zbieranie odpadów
III OW 144/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6130 J. Stelmasiak
K. Bandarzewski (spr.)
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - udzielenie pozwolenia zintegrowanego
III OW 145/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6135 J. Stelmasiak
K. Bandarzewski
T. Zyglewska (spr.)
Spór kompetencyjny - pozwolenie na wytwarzanie odpadów
III OW 146/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6092 J. Stelmasiak
K. Bandarzewski (spr.)
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - udrożnienie rowów melioracyjnych
III OW 183/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6135 T. Dziełakowska (spr.)
J. Stelmasiak
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - zezwolenie na zbieranie odpadów
III OW 197/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6135 T. Dziełakowska (spr.)
J. Stelmasiak
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - zezwolenie na zbieranie odpadów
III OW 198/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6136 T. Dziełakowska (spr.)
J. Stelmasiak
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów
III OW 200/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6136 T. Dziełakowska (spr.)
J. Stelmasiak
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - wykonanie pomiarów emisji hałasu do środowiska stanowiących podstawę do wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
III OW 201/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6135 T. Dziełakowska (spr.)
J. Stelmasiak
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - sfinansowanie wykonania decyzji w przedmiocie niezwłocznego usunięcia odpadów
III OW 202/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6135 T. Dziełakowska (spr.)
J. Stelmasiak
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - cofnięcie zezwolenia na zbieranie odpadów
III OW 204/21 2022-05-24 Sala B niejawne 643/6135 J. Stelmasiak (spr.)
K. Bandarzewski
T. Zyglewska
Spór kompetencyjny - cofnięcie zezwolenia na zbieranie odpadów i usunięcie odpadów
III OPP 20/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6212 III SA/Kr 889/21 T. Dziełakowska (spr.)
J. Stelmasiak
T. Zyglewska
Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania przed WSA w Krakowie w sprawie o sygn. III SA/Kr 889/21 w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści
III OPP 21/22 2022-05-24 Sala B niejawne 658/6192 III SAB/Kr 131/21 T. Dziełakowska (spr.)
J. Stelmasiak
T. Zyglewska
Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku
III OPP 23/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 2617/21 T. Dziełakowska (spr.)
J. Stelmasiak
T. Zyglewska
Skarga na przewlekłość postępowania przed WSA w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 2617/21 w przedmiocie rozpatrzenia odwołania
III OSK 1056/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6135 IV SA/Wa 706/21 R. Stasikowski (spr.) Wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia
III OSK 1080/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6139 II SA/Po 13/22 J. Stelmasiak (spr.) Środowiskowe uwarunkowania
III OSK 1081/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6139 II SA/Po 1012/21 T. Zyglewska (spr.) Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
III OZ 313/22 2022-05-24 Sala B niejawne 645 II SA/Bd 1062/21 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Udostępnienie akt postępowania skargowego
III OZ 314/22 2022-05-24 Sala B niejawne 645 III SO/Gd 17/21 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy - art. 55 § 1
III OZ 315/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6099 II SA/Rz 162/21 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Ustalenie wysokości opłaty zmiennej.
III OZ 316/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6480 II SO/Bd 21/21 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej - art. 55 § 1
III OZ 320/22 2022-05-24 Sala B niejawne 647 II SA/Wa 674/19 T. Zyglewska (spr.) Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych
III OZ 321/22 2022-05-24 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Wa 156/22 R. Stasikowski (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 5 lutego 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej
III OZ 322/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6132 IV SA/Wa 133/22 T. Zyglewska (spr.) Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej.
III OZ 323/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6391/6260 III SA/Gl 394/19 J. Stelmasiak (spr.) Zmiana statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
III OZ 324/22 2022-05-24 Sala B niejawne 658/6480 III SAB/Gl 277/21 R. Stasikowski (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie informacji publicznej
III OZ 325/22 2022-05-24 Sala B niejawne 658/645 IV SPP/Po 193/21 J. Stelmasiak (spr.) Bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ w przedmiocie wydania zaświadczenia
III OZ 328/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6340 IV SA/Wa 1688/21 J. Stelmasiak (spr.) Odmowa potwierdzenia statutu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
III OZ 329/22 2022-05-24 Sala B niejawne 645 II SA/Ol 296/22 R. Stasikowski (spr.) Wydanie zaświadczenia
III OZ 330/22 2022-05-24 Sala B niejawne 658/6480 II SO/Op 8/21 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Wymierzenie grzywny organowi za nieprzekazanie skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej - art. 55 § 1
III OZ 331/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6139 II SA/Sz 97/22 J. Stelmasiak (spr.) Odmowa zgody na realizację przedsięwzięcia
III OZ 332/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6136 IV SA/Wa 195/18 T. Zyglewska (spr.) Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
III OZ 333/22 2022-05-24 Sala B niejawne 6136 IV SA/Wa 195/18 T. Zyglewska (spr.) Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
II GSK 1965/18 2022-05-24 Sala C niejawne 6037 VI SA/Wa 186/18 M. Korycińska
G. Jyż (spr.)
T. Smoleń
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania zakończonego decyzją w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
II GSK 1970/18 2022-05-24 Sala C niejawne 6037 VI SA/Wa 185/18 M. Korycińska
G. Jyż (spr.)
T. Smoleń
odmowa wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją w sprawie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
II GSK 1979/18 2022-05-24 Sala C niejawne 6037 VI SA/Wa 187/18 M. Korycińska (spr.)
G. Jyż
T. Smoleń
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania zakończonego decyzją w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
II GSK 2033/18 2022-05-24 Sala C niejawne 6037 VI SA/Wa 183/18 M. Korycińska (spr.)
G. Jyż
T. Smoleń
odmowa wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją w sprawie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
II GSK 2039/18 2022-05-24 Sala C niejawne 6460 VI SA/Wa 401/18 M. Korycińska
G. Jyż (spr.)
T. Smoleń
stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy
II GSK 2047/18 2022-05-24 Sala C niejawne 6460 VI SA/Wa 690/18 M. Korycińska (spr.)
G. Jyż
T. Smoleń
oddalenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
II GSK 2070/18 2022-05-24 Sala C niejawne 6037 VI SA/Wa 184/18 M. Korycińska (spr.)
G. Jyż
T. Smoleń
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania zakończonego decyzją w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
II GSK 29/19 2022-05-24 Sala C niejawne 6379 VI SA/Wa 1609/17 M. Korycińska
G. Jyż
T. Smoleń (spr.)
kara pieniężna za naruszenie obowiązków informacyjnych
II GSK 113/19 2022-05-24 Sala C niejawne 6037 VI SA/Wa 190/18 M. Korycińska
G. Jyż (spr.)
T. Smoleń
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania zakończonego decyzją w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
II GSK 178/19 2022-05-24 Sala C niejawne 6037 VI SA/Wa 836/18 M. Korycińska (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II GSK 309/19 2022-05-24 Sala C niejawne 6037 VI SA/Wa 188/18 M. Korycińska
G. Jyż
T. Smoleń (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania zakończonego decyzją w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
II GSK 352/19 2022-05-24 Sala C niejawne 6037 VI SA/Wa 182/18 M. Korycińska
G. Jyż
T. Smoleń (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania zakończonego decyzją w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
II GSK 393/19 2022-05-24 Sala C niejawne 6037 VI SA/Wa 181/18 M. Korycińska
G. Jyż
T. Smoleń (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania zakończonego decyzją w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej
II GSK 874/19 2022-05-24 Sala C niejawne 6037 III SA/Kr 55/19 M. Korycińska (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II GSK 1221/19 2022-05-24 Sala C niejawne 6037 III SA/Gd 233/19 M. Korycińska (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II GSK 498/20 2022-05-24 Sala C niejawne 6037 VI SA/Wa 1511/19 M. Korycińska (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II GSK 620/20 2022-05-24 Sala C niejawne 6037 II SA/Sz 988/19 M. Korycińska (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II GSK 650/20 2022-05-24 Sala C niejawne 6037 VI SA/Wa 2080/19 M. Korycińska (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II GSK 959/20 2022-05-24 Sala C niejawne 6037 II SA/Sz 997/19 M. Korycińska (spr.) kara pieniężna za naruszenie przepisów o transporcie drogowym
II GSK 2633/21 2022-05-24 Sala C niejawne 6173 VI SA/Wa 880/20 M. Korycińska (spr.) odmowa ustanowienia biegłym sądowym
II GSK 651/22 2022-05-24 Sala C niejawne 6172 VI SA/Wa 2334/21 M. Korycińska (spr.) ustalenie wyniku egzaminu notarialnego
III FSK 559/21 2022-05-24 Sala C niejawne 6115 I SA/Bk 436/18 S. Presnarowicz (spr.)
P. Borszowski
P. Dąbek
podatek od nieruchomości za miesiące od października do grudnia 2010 r.
III FSK 560/21 2022-05-24 Sala C niejawne 6115 I SA/Bk 437/18 S. Presnarowicz (spr.)
P. Borszowski
P. Dąbek
podatek od nieruchomości za 2011 r.
III FSK 598/21 2022-05-24 Sala C niejawne 6119 I SA/Gl 687/18 S. Presnarowicz (spr.)
P. Borszowski
P. Dąbek
zastaw skarbowy
III FSK 599/21 2022-05-24 Sala C niejawne 6119 I SA/Gl 690/18 S. Presnarowicz (spr.)
P. Borszowski
P. Dąbek
zastaw skarbowy
III FSK 600/21 2022-05-24 Sala C niejawne 6119 I SA/Gl 691/18 S. Presnarowicz (spr.)
P. Borszowski
P. Dąbek
zastaw skarbowy
III FSK 603/21 2022-05-24 Sala C niejawne 6119 I SA/Gd 407/18 S. Presnarowicz
P. Borszowski (spr.)
P. Dąbek
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
III FSK 606/21 2022-05-24 Sala C niejawne 6116 VIII SA/Wa 552/18 S. Presnarowicz
P. Borszowski
P. Dąbek (spr.)
podatek od czynności cywilnoprawnych
III FSK 607/21 2022-05-24 Sala C niejawne 6116 VIII SA/Wa 553/18 S. Presnarowicz
P. Borszowski
P. Dąbek (spr.)
podatek od czynności cywilnoprawnych
III FSK 608/21 2022-05-24 Sala C niejawne 6116 VIII SA/Wa 554/18 S. Presnarowicz
P. Borszowski
P. Dąbek (spr.)
podatek od czynności cywilnoprawnych
III FSK 609/21 2022-05-24 Sala C niejawne 6116 VIII SA/Wa 555/18 S. Presnarowicz
P. Borszowski
P. Dąbek (spr.)
podatek od czynności cywilnoprawnych
III FSK 686/21 2022-05-24 Sala C niejawne 6119 I SA/Gd 54/18 S. Presnarowicz
P. Borszowski (spr.)
P. Dąbek
odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki
III FSK 3178/21 2022-05-24 Sala C niejawne 6115 I SA/Bk 412/20 S. Presnarowicz (spr.)
P. Borszowski
P. Dąbek
podatek od nieruchomości za okres od października do grudnia 2010 r. oraz za 2011 r.
III FSK 4945/21 2022-05-24 Sala C niejawne 6115 I SA/Gl 453/21 S. Presnarowicz
P. Borszowski
A. Dalkowska (spr.)
podatek od nieruchomości za 2015 r.
III FSK 202/22 2022-05-24 Sala C niejawne 6116 III SA/Wa 841/21 S. Presnarowicz
P. Borszowski
A. Dalkowska (spr.)
podatek od czynności cywilnoprawnych
III FSK 246/22 2022-05-24 Sala C niejawne 6118 I SA/Kr 410/20 S. Presnarowicz
P. Borszowski
A. Dalkowska (spr.)
egzekucja świadczeń pieniężnych
III FSK 250/22 2022-05-24 Sala C niejawne 658/6117 I SAB/Lu 3/21 S. Presnarowicz (spr.)
P. Borszowski
P. Dąbek
bezczynność organu w sprawie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich
III FSK 356/22 2022-05-24 Sala C niejawne 6391/6116 VIII SA/Wa 729/21 S. Presnarowicz
P. Borszowski (spr.)
P. Dąbek
skarga na uchwałę rady miejskiej w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
III FW 1/22 2022-05-24 Sala C niejawne 6116 S. Presnarowicz
P. Borszowski
P. Dąbek (spr.)
wyznaczenie sądu właściwego do rozpoznania skargi na czynność Prezesa WSA
III FW 2/22 2022-05-24 Sala C niejawne 643/6117 S. Presnarowicz
P. Borszowski
A. Dalkowska (spr.)
wskazanie organu właściwego w sprawie ulgi płatniczej
II OSK 1180/19 2022-05-24 Sala E niejawne 6153 II SA/Gd 593/18 L. Kiermaszek
M. Gdesz (spr.)
T. Zbrojewski
Nieważność decyzji; Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OSK 1181/19 2022-05-24 Sala E niejawne 6014 VII SA/Wa 645/18 L. Kiermaszek (spr.)
M. Gdesz
T. Zbrojewski
Odmowa wszczęcia postępowania
II OSK 1186/19 2022-05-24 Sala E niejawne 6153 IV SA/Wa 3001/17 L. Kiermaszek
M. Gdesz (spr.)
T. Zbrojewski
Zawieszenie postępowania administracyjnego
II OSK 1194/19 2022-05-24 Sala E niejawne 6153 IV SA/Wa 847/18 L. Kiermaszek
M. Gdesz (spr.)
T. Zbrojewski
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OSK 1199/19 2022-05-24 Sala E niejawne 638/6014 VII SA/Wa 964/17 L. Kiermaszek (spr.)
M. Gdesz
T. Zbrojewski
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Zarzuty zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym
II OSK 1210/19 2022-05-24 Sala E niejawne 6391/6150 II SA/Sz 1025/18 L. Kiermaszek
M. Gdesz (spr.)
T. Zbrojewski
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady miasta
II OSK 1214/19 2022-05-24 Sala E niejawne 6010 II SA/Ke 683/18 L. Kiermaszek (spr.)
M. Gdesz
T. Zbrojewski
Pozwolenie na użytkowanie obiektu
II OSK 2194/19 2022-05-24 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 1382/18 L. Kiermaszek
M. Gdesz
T. Zbrojewski (spr.)
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 2772/19 2022-05-24 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2209/18 L. Kiermaszek
M. Gdesz
T. Zbrojewski (spr.)
uznanie zarzutów za nieuzasadnione
II OSK 2773/19 2022-05-24 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2210/18 L. Kiermaszek
M. Gdesz
T. Zbrojewski (spr.)
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 2865/19 2022-05-24 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2822/18 L. Kiermaszek
M. Gdesz
T. Zbrojewski (spr.)
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 2941/19 2022-05-24 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2815/18 L. Kiermaszek
M. Gdesz
T. Zbrojewski (spr.)
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 2942/19 2022-05-24 Sala E niejawne 638/6209 VII SA/Wa 2814/18 L. Kiermaszek
M. Gdesz
T. Zbrojewski (spr.)
Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OSK 2092/21 2022-05-24 Sala E niejawne 658/6272 IV SAB/Wa 689/21 L. Kiermaszek
M. Gdesz
T. Zbrojewski (spr.)
Bezczynność organu
II ONP 1/22 2022-05-24 Sala E niejawne 6010 L. Kiermaszek (spr.)
M. Gdesz
T. Zbrojewski
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
II OSK 945/22 2022-05-24 Sala E niejawne 6014 II SA/Ol 1041/21 T. Zbrojewski (spr.) umorzenie postępowania w sprawie budowy budynku rekreacji indywidualnej
II OSK 946/22 2022-05-24 Sala E niejawne 6014 II SA/Ol 1042/21 T. Zbrojewski (spr.) umorzenie postępowania w sprawie budowy budynku rekreacji indywidualnej
II OSK 947/22 2022-05-24 Sala E niejawne 6014 II SA/Ol 1041/21 T. Zbrojewski (spr.) umorzenie postępowania w sprawie budowy budynku rekreacji indywidualnej
II OZ 285/22 2022-05-24 Sala E niejawne 6153 IV SA/Po 1030/21 T. Zbrojewski (spr.) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
II OZ 286/22 2022-05-24 Sala E niejawne 6012 II SA/Po 47/22 T. Zbrojewski (spr.) Wstrzymanie robót budowlanych
II OZ 287/22 2022-05-24 Sala E niejawne 6010 II SA/Kr 360/20 T. Zbrojewski (spr.) odmowa uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę – po wznowieniu postępowania
II OZ 288/22 2022-05-24 Sala E niejawne 6050 III SA/Gd 1166/21 T. Zbrojewski (spr.) Wymeldowanie z pobytu stałego
II OZ 296/22 2022-05-24 Sala E niejawne 6391/6150 VII SA/Wa 2683/21 L. Kiermaszek (spr.) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; Skarga na uchwałę rady gminy
II OZ 297/22 2022-05-24 Sala E niejawne 638/6365 VII SA/Wa 1791/21 L. Kiermaszek (spr.) Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym; Nałożenie grzywny w celu przymuszenia
II OZ 298/22 2022-05-24 Sala E niejawne 6010 VII SA/Wa 2634/21 L. Kiermaszek (spr.) wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
II OZ 299/22 2022-05-24 Sala E niejawne 6019 VII SA/Wa 1005/21 L. Kiermaszek (spr.) działanie organu
II FSK 2510/19 2022-05-24 Sala F niejawne 6560/6112 I SA/Gd 547/19 J. Rudowski
A. Hanusz
A. Kot (spr.)
pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
II FSK 2529/19 2022-05-24 Sala F niejawne 6112 I SA/Ke 197/19 J. Rudowski
A. Hanusz
A. Kot (spr.)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania
II FSK 2293/20 2022-05-24 Sala F niejawne 6560/6113 III SA/Wa 1810/19 J. Rudowski (spr.)
A. Hanusz
M. Wolf- Kalamala
odmowa wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FSK 2294/20 2022-05-24 Sala F niejawne 6560/6113 III SA/Wa 1811/19 J. Rudowski
A. Hanusz (spr.)
M. Wolf- Kalamala
odmowa wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FSK 2788/20 2022-05-24 Sala F niejawne 6560/6112 I SA/Gl 756/20 J. Rudowski
A. Hanusz
A. Kot (spr.)
pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
II FSK 316/21 2022-05-24 Sala F niejawne 6560/6113 I SA/Łd 427/20 J. Rudowski
A. Hanusz
A. Kot (spr.)
odmowa wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
II FSK 932/21 2022-05-24 Sala F niejawne 6560/6113 III SA/Wa 1658/20 J. Rudowski
A. Hanusz
M. Wolf- Kalamala (spr.)
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021