Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 12
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I FSK 204/24 2024-04-22 10:00 Sala A publikacja 6110 I SA/Łd 690/23 S. Golec
M. Chodacka (spr.)
M. Golecki
określenie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2015 r. oraz kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za ten okres do zwrotu w terminie 25 dni Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 11 kwietnia 2024 r.
III FSK 4361/21 2024-04-22 12:00 Sala C jawne 6118 III SA/Wa 1555/20 J. Brolik
P. Borszowski
A. Sokołowska (spr.)
egzekucja świadczeń pieniężnych
I FSK 719/20 2024-04-22 12:30 Sala A publikacja 6110 I SA/Bd 15/20 I. Najda-Ossowska
A. Nita (spr.)
D. Oleś
podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2017 r. oraz dodatkowe zobowiązanie podatkowe Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 19 kwietnia 2024 r.
III FSK 535/22 2024-04-22 12:30 Sala C jawne 6118 III SA/Wa 1390/21 J. Brolik
P. Borszowski
A. Sokołowska (spr.)
egzekucja świadczeń pieniężnych
I FSK 156/23 2024-04-22 12:40 Sala A publikacja 6110 I SA/Po 555/22 M. Niezgódka - Medek
M. Chodacka (spr.)
H. Sęk
określenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy za maj 2014 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 4 kwietnia 2024 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 18 kwietnia 2024 r.
I FSK 2033/23 2024-04-22 12:40 Sala A publikacja 6110 I SA/Po 1005/22 M. Niezgódka - Medek
M. Chodacka (spr.)
H. Sęk
określenie nadwyżki podatku naliczonego nad naleznym do zwrotu na rachunek bankowy za czerwiec 2014 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 4 kwietnia 2024 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 18 kwietnia 2024 r.
I FSK 2250/23 2024-04-22 12:40 Sala A publikacja 6110 I SA/Po 910/22 M. Niezgódka - Medek
M. Chodacka (spr.)
H. Sęk
nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy podatnika za marzec i kwiecień 2014 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 4 kwietnia 2024 r. Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 18 kwietnia 2024 r.
II OSK 1430/23 2024-04-22 13:00 Sala E publikacja 6279 IV SA/Wa 2293/22 M. Miron (spr.)
A. Jurkiewicz
A. Szymańska
Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 10 kwietnia 2024 r.
II OSK 1431/23 2024-04-22 13:00 Sala E publikacja 6279 IV SA/Wa 2366/22 M. Miron (spr.)
A. Jurkiewicz
A. Szymańska
cofnięcie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 10 kwietnia 2024 r.
III FSK 972/23 2024-04-22 Sala C niejawne 6117 III SA/Wa 770/22 J. Brolik (spr.)
P. Borszowski
A. Sokołowska
odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
III FSK 986/23 2024-04-22 Sala C niejawne 6117 III SA/Wa 771/22 J. Brolik (spr.)
P. Borszowski
A. Sokołowska
odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
III FSK 1193/23 2024-04-22 Sala C niejawne 6117 III SA/Wa 769/22 J. Brolik (spr.)
P. Borszowski
A. Sokołowska
odpowiedzialność podatkowa osób trzecich


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021