Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 26
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I FSK 1454/18 2023-06-05 12:00 Sala G rozprawa zdalna jawne 6560/6110 I SA/Lu 118/18 J. Rudowski
S. Marciniak
A. Mudrecki
I. Najda-Ossowska
R. Wiatrowski (spr.)
B. Wojciechowski
J. Zubrzycki
interpretacja indywidualna w zakresie podatku od towarów i usług

uchylono zaskarżony wyrok i interpretację indywidualną
I FSK 319/23 2023-06-05 Sala A niejawne 6110 I SA/Kr 243/22 B. Wojciechowski (spr.) podatek od towarów i usług za poszczególne kwartały 2015 r.

Uzupełniono wyrok
I FSK 651/23 2023-06-05 Sala A niejawne 6110 I SA/Łd 199/22 B. Wojciechowski (spr.) podatek od towarów i usług za grudzień 2016 r.oraz styczeń, luty, i marzec 2017 r.

Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji
I FZ 36/23 2023-06-05 Sala A niejawne 6110 I SA/Kr 164/21 B. Wojciechowski (spr.) określoenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za styczeń - wrzesień 2015 r.

Umorzono postępowanie zażaleniowe
III FSK 1661/21 2023-06-05 Sala C niejawne 6119 III SA/Wa 2920/18 P. Borszowski (spr.) zobowiązanie z tytułu wpłat na PFRON za marzec 2015 r.

Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki
III FSK 141/23 2023-06-05 Sala C niejawne 6116 I SA/Gl 274/22 P. Borszowski (spr.) opłata egzekucyjna

Zawieszono postępowanie
III FSK 142/23 2023-06-05 Sala C niejawne 6116 I SA/Gl 275/22 P. Borszowski (spr.) opłata egzekucyjna

Zawieszono postępowanie
II OSK 1850/20 2023-06-05 Sala E niejawne 6019 II SA/Rz 1428/19 P. Miładowski (spr.) dopuszczenia stowarzyszenia do postępowania

Sprostowano omyłkę
II OSK 508/22 2023-06-05 Sala E niejawne 6010 II SA/Po 400/21 P. Miładowski
G. Czerwiński
A. Wilczewska - Rzepecka (spr.)
uchylenie decyzji i umorzenie postępowania administracyjnego

Uchylono zaskarżony wyrok i oddalono skargę
II OSK 510/22 2023-06-05 Sala E niejawne 6014 IV SA/Po 845/21 P. Miładowski (spr.)
G. Czerwiński
A. Wilczewska - Rzepecka
Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 512/22 2023-06-05 Sala E niejawne 6153 II SA/Gl 215/21 P. Miładowski (spr.)
G. Czerwiński
A. Wilczewska - Rzepecka
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 514/22 2023-06-05 Sala E niejawne 6010 II SA/Kr 594/21 P. Miładowski
G. Czerwiński
A. Wilczewska - Rzepecka (spr.)
uzgodnienie pozwolenia na rozbiórkę oraz zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 516/22 2023-06-05 Sala E niejawne 6010 II SA/Po 117/21 P. Miładowski
G. Czerwiński
A. Wilczewska - Rzepecka (spr.)
Pozwolenie na budowę; Zatwierdzenie projektu budowlanego

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 521/22 2023-06-05 Sala E niejawne 6010 II SA/Go 417/21 P. Miładowski
G. Czerwiński
A. Wilczewska - Rzepecka (spr.)
wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 524/22 2023-06-05 Sala E niejawne 6365 II SA/Ke 765/21 P. Miładowski (spr.)
G. Czerwiński
A. Wilczewska - Rzepecka
zalecenia pokontrolne dotyczące parku w Promniku

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 527/22 2023-06-05 Sala E niejawne 6050 II SA/Gl 484/21 M. Miron
G. Rząsa (spr.)
A. Wawrzyniak
Wymeldowanie z pobytu stałego

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 535/22 2023-06-05 Sala E niejawne 6155 VII SA/Wa 1075/21 M. Miron
G. Rząsa (spr.)
A. Wawrzyniak
Uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 601/22 2023-06-05 Sala E niejawne 6019 II SA/Po 357/21 P. Miładowski
G. Czerwiński
A. Wilczewska - Rzepecka (spr.)
Odmowa wszczęcia postępowania

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 2003/22 2023-06-05 Sala E niejawne 6010 IV SA/Po 395/21 P. Miładowski (spr.)
G. Czerwiński
A. Wilczewska - Rzepecka
Pozwolenie na budowę; Zatwierdzenie projektu budowlanego

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 2037/22 2023-06-05 Sala E niejawne 6272 IV SA/Wa 755/22 M. Miron
G. Rząsa (spr.)
A. Wawrzyniak
Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania; Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
II OSK 2059/22 2023-06-05 Sala E niejawne 658/6272 II SAB/Po 118/22 M. Miron
G. Rząsa (spr.)
A. Wawrzyniak
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Uchylono zaskarżony wyrok w części i stwierdzono, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, w pozostałej części skargę kasacyjną oddalono
II OSK 2066/22 2023-06-05 Sala E niejawne 659/6272 III SAB/Łd 35/22 M. Miron
G. Rząsa (spr.)
A. Wawrzyniak
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Oddalono skargę kasacyjną
II OSK 914/23 2023-06-05 Sala E niejawne 6365 IV SA/Wr 529/22 P. Miładowski (spr.) wyrażenie stanowiska w sprawie rozbiórki

Oddalono skargę kasacyjną
II OZ 303/23 2023-06-05 Sala E niejawne 6153 II SA/Bd 61/22 P. Miładowski (spr.) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Oddalono zażalenie
II FSK 423/22 2023-06-05 Sala F niejawne 6112 I SA/Op 510/21 A. Hanusz (spr.) zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2017 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu

Podjęto zawieszone postępowanie
II FZ 54/23 2023-06-05 Sala F niejawne 6112 III SA/Wa 77/23 A. Hanusz (spr.) podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r.

Oddalono zażalenie


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021