Regulaminy

Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1177)
więcej >

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów NSA z dnia 8 listopada 2010 r.

M.P. Nr 86, poz. 1007 UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego (M.P. z 2015 r., poz. 922)
więcej >