Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego     

(ZNSA)

Dwumiesięcznik utworzony zarządzeniem nr 16 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2005 r., obecnie wydawany na podstawie zarządzenia nr 3 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wydawania czasopisma "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego".

Inspiracją powołania do życia ZNSA stała się reforma sądownictwa administracyjnego w 2004 r. Fakt ten zasadniczo ukształtował wewnętrzną strukturę czasopisma i sprawił, że jest ono płaszczyzną dyskusji pomiędzy ustawodawcą, praktyką sądową i doktryną w sprawie istotnych dla sądownictwa administracyjnego zagadnień.

Celem ZNSA jest upowszechnianie dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych oraz związanej z nim problematyki naukowo-badawczej, prezentowanej w formie studiów, artykułów i analiz oraz glos, a także informowanie o działalności sądownictwa administracyjnego w Polsce, Europie i na świecie. 

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego skierowane są przede wszystkim do sędziów, pracowników nauki, pracowników administracji, osób wykonujących zawody prawnicze, studentów.

 

Wydawca - Naczelny Sąd Administracyjny
Objętość - 15 ark. wyd.
Format - B5
Sądowy rejestr prasy: Pr 12901 (20.06.2005 r.)
Nr indeksu 204358
ISSN 1734-803X
Wersję podstawową (referencyjną) ZNSA stanowi wersja papierowa
ZNSA na liście czasopism punktowanych przez MNiSW mają 20 punktów.


ZNSA są indeksowane w bazie:

- European Reference Index for the Humanities and Social Science ERIH PLUS

 
Wybór roku i nr wydania: rocznik
Wybór rocznika skorowidza: rocznik

 

Dane adresowe redakcji

Naczelny Sąd Administracyjny

Kancelaria Prezesa NSA

Redakcja Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego

00-011 Warszawa, ul. G.P. Boduena 3/5, pok. 701

tel. (22) 551 67 25 lub 26; e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

www.nsa.gov.pl/zeszyty-naukowe.php

 

Dystrybucję i prenumeratę czasopisma prowadzi Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33,01-208 Warszawa 

www.wolterskluwer.pl

Dział Czasopism; e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

tel. +48 22 535 82 03, faks +48 22 535 81 35; Infolinia: 801 044 545

 

Link do strony w języku angielskim

 

KOMITET REDAKCYJNY

Redakcja

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Janusz Trzciński (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz.)

Zastępca Redaktora Naczelnego

prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Sekretarz redakcji

mgr Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA),

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

 

Rada  Programowa

Członkowie

 • prof. dr hab. Barbara Adamiak (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Stefan Babiarz (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 • prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Jacek Chlebny (Uniwersytet Łódzki)
 • mgr Irena Chojnacka (członek Biura Orzecznictwa NSA)
 • prof. dr hab. Roman Hauser (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Andrzej Kisielewicz (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz.)
 • prof. dr hab. Andrzej Skoczylas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • mgr Maria Wiśniewska (sędzia w st. spocz.Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 • prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel (sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz.)
 • prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (Uniwersytet Łódzki)

Międzynarodowi członkowie

 • Dr., Dr. h.c. mult. Eckart Hien (Niemcy; sędzia w st. spocz. Federalnego Sądu Administracynego Niemiec)
 • Dr. Univ.-Prof., Clemens Jabloner (Austria; Uniwersytet Wiedeński)
 • Prof. JUDr Jan Filip (Czechy; Uniwersytet Masaryka w Brnie; sędzia Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej)
 • Sędzia Olof Olsson (Finlandia; sędzia w st. spocz. Naczelnego Sądu Administracyjnego Finlandii)
 • Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Rainer Arnold (Niemcy; Uniwersytet w Ratyzbonie)
 • Prof. dr  Georges Ravarani (Luksemburg; sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)
 • Prof. dr hab. Virgilijus Valančius (Litwa; sędzia Sądu Unii Europejskiej; wykładowca honorowy Uniwersytetu Luksemburskiego)

 

 

Redaktorzy:

redaktor tematyczny   prof. dr hab. Wojciech Piątek

redaktor językowy      mgr Justyna Woldańska

redaktor statystyczny  dr Michał Szwast

 

 

 

Wewnętrzna struktura ZNSA

Etyczne zasady obowiązujące w ZNSA

Zapora ghostwriting i guest authorship

Oświadczenie autora o przekazaniu licencji wydawniczej

Informacja dla autorów w sprawie przygotowania tekstu do publikacji

Zasady recenzowania

Formularz recenzji zewnętrznej

Deklaracja recenzenta o niewystępowaniu konfliktu intresów

Polityka RODO

 


Recenzenci:
Lista recenzentów współpracujących w 2011 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2012 roku z Redakcją ZNSA.
Lista recenzentów współpracujących w 2013 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2014 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2015 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2016 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2017 roku z Redakcją ZNSA
Lista recenzentów współpracujących w 2018 roku z Redakcją ZNSA

Lista recenzentów współpracujących w 2019 roku z Redakcją ZNSA


Spisy treści, contents, summary ZESZYTÓW NAUKOWYCH  wg roczników (do pobrania):

 

 
2020 r.
2019 r.
2018 r.
2017 r.
2016 r.
2015 r.
2014 r.
2013 r.
2012 r.
2011 r.
2010 r.
2009 r.
2008 r.
2007 r.
2006 r.
2005 r.