Sędziowie NSA

Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego:

 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Marek Zirk-Sadowski

 

Janusz Drachal – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jacek Chlebny – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jan Rudowski – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Maria  Wiśniewska – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Skład Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przewodniczący Kolegium:

 Marek Zirk – Sadowski      

                                  

Członkowie Kolegium:

 1. Jacek Chlebny                            
 2. Janusz Drachal                          
 3. Andrzej Jagiełło                         
 4. Ludmiła Jajkiewicz
 5. Hanna Kamińska                                  
 6. Zdzisław Kostka
 7. Małgorzata Niezgódka-Medek
 8. Monika Nowicka                                   
 9. Małgorzata Pocztarek               
 10. Cezary Pryca
 11. Jan Rudowski                 
 12. Maria Wiśniewska                                 
 13. Aleksandra Wrzesińska – Nowacka    

 

Izba Finansowa:

 1. Jan Rudowski –Prezes Izby Finansowej
 2. Stefan Babiarz
 3. Adam Bącal - Przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej
 4. Stanisław Bogucki
 5. Jacek Brolik
 6. Krystyna Chustecka
 7. Beata Cieloch
 8. Arkadiusz Cudak
 9. Bogusław Dauter
 10. Maria Dożynkiewicz
 11. Anna Dumas - Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
 12. Jan Grzęda - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
 13. Antoni Hanusz
 14. Andrzej Jagiełło
 15. Maciej Jaśniewicz
 16. Zbigniew Kmieciak
 17. Tomasz Kolanowski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Finansowej
 18. Marek Kołaczek
 19. Bogdan Lubiński
 20. Sylwester Marciniak  - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej
 21. Artur Mudrecki -Naczelnik Wydziału III w Biurze Orzecznictwa
 22. Izabela Najda - Ossowska
 23. Grażyna Nasierowska
 24. Małgorzata Niezgódka – Medek – Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Finansowej
 25. Danuta Oleś
 26. Ryszard Pęk - Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
 27. Jerzy Płusa
 28. Sławomir Presnarowicz
 29. Jerzy Rypina
 30. Hieronim Sęk
 31. Jolanta Sokołowska
 32. Roman Wiatrowski
 33. Krzysztof Winiarski
 34. Bartosz Adam Wojciechowski - Naczelnik Wydziału VII w Biurze Orzecznictwa
 35. Małgorzata Wolf – Kalamala
 36. Aleksandra Wrzesińska – Nowacka – Przewodnicząca Wydziału II Izby Finansowej
 37. Tomasz Zborzyński
 38. Marek Zirk-Sadowski - Prezes NSA
 39. Janusz Zubrzycki

 

Izba Gospodarcza:

 1. Janusz Drachal – Prezes Izby Gospodarczej
 2. Zofia Borowicz
 3. Lidia Ciechomska-Florek
 4. Zbigniew Czarnik
 5. Dariusz Dudra
 6. Maria Jagielska
 7. Ludmiła Jajkiewicz
 8. Gabriela Jyż
 9. Joanna Kabat – Rembelska - Naczelnik Wydziału V w Biurze Orzecznictwa
 10. Hanna Kamińska
 11. Andrzej Kisielewicz
 12. Małgorzata Korycińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Gospodarczej
 13. Wojciech Kręcisz
 14. Andrzej Kuba
 15. Barbara Mleczko – Jabłońska
 16. Piotr Pietrasz
 17. Cezary Pryca
 18. Małgorzata Rysz
 19. Joanna Sieńczyło – Chlabicz
 20. Andrzej Skoczylas
 21. Krystyna Stec
 22. Barbara Stukan – Pytlowany - Przewodnicząca Wydziału I Izby Gospodarczej
 23. Mirosław Trzecki
 24. Henryk Wach
 25. Joanna Zabłocka
 26. Janusz Zajda

 

Izba Ogólnoadministracyjna:

 1. Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej
 2. Barbara Adamiak
 3. Iwona Bogucka – Naczelnik Wydziału IV w Biurze Orzecznictwa
 4. Małgorzata Borowiec
 5. Roman Ciąglewicz
 6. Maria Czapska – Górnikiewicz
 7. Grzegorz Czerwiński
 8. Arkadiusz Despot – Mładanowicz – Naczelnik Wydziału II w Biurze Orzecznictwa
 9. Maciej Dybowski
 10. Zofia Flasińska - Przewodnicząca Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 11. Andrzej Gliniecki
 12. Roman Hauser - Naczelnik Wydziału VI  w Biurze Orzecznictwa
 13. Wojciech Jakimowicz
 14. Andrzej Jurkiewicz
 15. Małgorzata Jaśkowska – Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej
 16. Irena Kamińska
 17. Teresa Kobylecka
 18. Zdzisław Kostka
 19. Elżbieta Kremer
 20. Marzenna Linska – Wawrzon
 21. Aleksandra Łaskarzewska
 22. Anna Łuczaj
 23. Małgorzata Masternak – Kubiak
 24. Wojciech Mazur– Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 25. Paweł Miładowski
 26. Małgorzata Miron - Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Izby Ogólnoadministracyjnej
 27. Wiesław Morys
 28. Czesława Nowak-Kolczyńska
 29. Monika Nowicka
 30. Małgorzata Pocztarek
 31. Jolanta Rudnicka - Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 32. Joanna Runge – Lissowska
 33. Robert Sawuła
 34. Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa
 35. Jolanta Sikorska
 36. Jerzy Stelmasiak
 37. Marek Stojanowski - Przewodniczący Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej
 38. Zbigniew Ślusarczyk
 39. Jan Paweł Tarno
 40. Andrzej Wawrzyniak
 41. Maria  Wiśniewska – Wiceprezes NSA, Dyrektor Biura Orzecznictwa
 42. Olga Żurawska-Matusiak

                       

Biuro Orzecznictwa

 1. Maria  Wiśniewska –Dyrektor Biura Orzecznictwa
 2. Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa

 

Wydział Informacji Sądowej:

 1. Małgorzata JaśkowskaPrzewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej
 2. Sylwester Marciniak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej

 

Rzecznik Dyscyplinarny 

1. Jerzy Chromicki - Rzecznik Dyscyplinarny NSA