Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego NSA


Ogłoszenie z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998 ze zm.) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.


Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

Pisemne wnioski (odpowiednio wg. Załącznika numer 2 lub Załącznika numer 3) o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 24 sierpnia 2023 r. do godz. 16.00 na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/dokonanie darowizny”.
Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.


 

Ogłoszenie z dnia 08 sierpnia 2023 r.

Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.


Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

Pisemne wnioski (odpowiednio wg. Załącznika numer 2 lub Załącznika numer 3) o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 16 sierpnia 2023 r. do godz. 16.00 na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/dokonanie darowizny”.
Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.


Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2023 r.

Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.


Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

Pisemne wnioski (odpowiednio wg. Załącznika numer 2 lub Załącznika numer 3) o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 7 sierpnia 2023 r. do godz. 16.00 na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/dokonanie darowizny”.
Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.Ogłoszenie z dnia 27 lipca 2023 r.

Działając w oparciu o przepisy § 39 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) Naczelny Sąd Administracyjny informuje o dokonanej w dniu 26 czerwca 2023 r. darowiźnie składników rzeczowych majątku ruchomego wg. Załącznika numer 1 do ninejszego ogłoszenia na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie.


 

Ogłoszenie z dnia 18 lipca 2023 r.

Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

Pisemne wnioski (odpowiednio wg. Załącznika numer 2 lub Załącznika numer 3) o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 21 lipca 2023 r. do godz. 16.00 na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa


lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/dokonanie darowizny”.
Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Ogłoszenie z dnia 22 czerwca 2023 r.

Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

Pisemne wnioski (odpowiednio wg. Załącznika numer 2 lub Załącznika numer 3) o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 26 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa


lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/dokonanie darowizny”.
Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.


 

Ogłoszenie z dnia 12 czerwca 2023 r.

Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

Pisemne wnioski (odpowiednio wg. Załącznika numer 2 lub Załącznika numer 3) o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 15 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa


lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/dokonanie darowizny”.
Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Ogłoszenie z dnia 6 czerwca 2023 r.

Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 i nr 2 do ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 i nr 2 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

Pisemne wnioski (odpowiednio wg. Załącznika numer 3 lub Załącznika numer 4) o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 9 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa


lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/dokonanie darowizny”.
Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Ogłoszenie z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Działając w oparciu o przepisy § 39 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) Naczelny Sąd Administracyjny informuje o dokonanej w dniu 11 kwietnia 2023 r. darowiźnie składników rzeczowych majątku ruchomego wg. Załącznika numer 1 do ninejszego ogłoszenia na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie.
Wykaz składników - pobierz
 


 

 

Ogłoszenie z dnia 14 marca 2023 r.

Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

Pisemne wnioski (odpowiednio wg. Załącznika numer 2 lub Załącznika numer 3) o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 17 marca 2023 r. do godz. 16.00 na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa


lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.


 

 • Ogłoszenie z dnia 14 marca 2023 r.

  Działając w oparciu o przepisy § 39 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) Naczelny Sąd Administracyjny informuje o dokonanej w dniu 6 marca 2023 r. darowiźnie składników rzeczowych majątku ruchomego wg. Załącznika numer 1 do ninejszego ogłoszenia na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie.
  Wykaz składników - pobierz
   


   

Ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2023 r.

Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

Pisemne wnioski (odpowiednio wg. Załącznika numer 2 lub Załącznika numer 3) o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 25 stycznia 2023 r. do godz. 16.00 na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa


lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.


 


 

Ogłoszenie z dnia 18 stycznia 2023 r.

Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

Pisemne wnioski (odpowiednio wg. Załącznika numer 2 lub Załącznika numer 3) o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 20 stycznia 2023 r. do godz. 16.00 na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa


lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.


 


 

Ogłoszenie z dnia 28 października 2022 r.

Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 3 listopada 2022 r. do godz. 16.00 na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa


lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Wykaz składników - pobierz
  

Ogłoszenie z dnia 25 października 2022 r.

Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 27 października 2022 r. do godz. 16.00 na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa


lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Wykaz składników - pobierz
  

Ogłoszenie z dnia 7 października 2022 r.Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie/darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 11 pażdziernika 2022 r. do godz. 16.00 na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa


lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Wykaz składników - pobierzOgłoszenie z dnia 5 sierpnia 2022 r.

Działając w oparciu o przepisy § 39 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) Naczelny Sąd Administracyjny informuje o dokonanej w dniu 2 sierpnia 2022 r.darowiźnie samochodu osobowego marki Honda Accord, rok produkcji 2004, na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie.

Ogłoszenie z dnia 8 lipca 2022 roku

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że dysponuje zbędnym rzeczowym składnikiem majątku ruchomego, tj. samochodem osobowym marki:

- Honda Accord, rok produkcji 2004, przebieg – 283 535 km.

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie/ darowiznę składnika majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 15 lipca 2022 r. na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa


lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.

Szczegółowych informacji o stanie technicznym samochodu udziela Pan Bogusław Gawryła tel. 22 551 68 65.

Ogłoszenie z dnia 28 czerwca 2022 r.

Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 998) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie /darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 1 lipca 2022 r. do godz. 16.00 na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa


lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Wykaz składników - pobierz

Ogłoszenie z dnia 27 stycznia 2022 r.

Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004 ze zm.) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie /darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w  § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 2 lutego 2022 r. do godz. 16.00 na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa


lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Wykaz składników - pobierz

Ogłoszenie z dnia 27 stycznia 2022 r.

Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004 ze zm.), w dniu 20 grudnia 2021 r. dokonał darowizny na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie.
Szczegóły znajdują się w pliku poniżej.

Wykaz składników - pobierz

Ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2021 r.

Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004 ze zm.) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie /darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w  § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 16.00 na adres:

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa


lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

Wykaz składników - pobierz

 • Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2021 r.

  Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004 ze zm.), w dniach 4 i 9 listopada 2021 r. dokonał darowizny na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie.
  Szczegóły znajdują się w plikach poniżej.

  Wykaz składników 1 - pobierz
  Wykaz składników 2 - pobierz


 • Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2021 r.

  Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2021 poz. 578) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1, 2 i 3 do ogłoszenia.

  Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

  Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie /darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w  § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 2 grudnia 2021 r. do godz. 16.00 na adres:

  Naczelny Sąd Administracyjny
  ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
  00-011 Warszawa


  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
  Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

  Wykaz składników nr 1 - pobierz
  Wykaz składników nr 2 - pobierz
  Wykaz składników nr 3 - pobierz


 • Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2021 r.

  Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2021 poz. 578) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

  Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

  Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie /darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w  § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć do dnia 5 listopada 2021 r. do godz. 16.00 na adres:

  Naczelny Sąd Administracyjny
  ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
  00-011 Warszawa


  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
  Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

  Wykaz składników - pobierz


 • Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2021 poz. 578) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

  Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

  Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie /darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w  § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć  do dnia 20 października 2021 r. do godz. 16.00 na adres:

  Naczelny Sąd Administracyjny
  ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
  00-011 Warszawa


  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres) z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
  Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

  Wykaz składników - pobierz


 • Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004 ze zm.), w dniu 10 sierpnia 2021 r. dokonał darowizny na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie.
  Szczegóły znajdują się w pliku poniżej.

  Wykaz składników - pobierz


 • Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2021 poz. 578) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

  Składniki rzeczowe majątku ruchomego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione w załączniku nr 1 mogą być również przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 rozporządzenia.

  Pisemne wnioski o nieodpłatne przekazanie /darowiznę składników majątku, spełniające wymagania określone w  § 38 ust. 4 lub § 39 ust. 3 ww. rozporządzenia należy złożyć  do dnia 20 lipca 2021 r. do godz. 16.00 na adres:

  Naczelny Sąd Administracyjny
  ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
  00-011 Warszawa


  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres)
  z dopiskiem odpowiednio „Wniosek o nieodpłatne przekazanie/ dokonanie darowizny”.
  Rozpatrywanie wniosków odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

  Wykaz składników - pobierz


 • Naczelny Sąd Administracyjny działając w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2021 r., poz.578) informuje, że posiada do zagospodarowania składniki majątku ruchomego poprzez nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu na rzecz innych jednostek administracji publicznej lub jednostce samorządu terytorialnego. Wykaz składników stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  Jednostki, o których mowa w § 38 ust. 1 Rozporządzenia, zainteresowane otrzymaniem zbędnych składników w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zgodnie z § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2021 r. do godz. 16.00. na adres:

  Naczelny Sąd Administracyjny
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  Ul. G.P. Boduena 3/5
  00-011 Warszawa


  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wag@nsa.gov.pl (wnioski przekazane pocztą elektroniczną należy złożyć również w formie oryginału w formie pisemnej na powyższy adres). Składany wniosek powinien zawierać w tytule zapis: „Wniosek o nieodpłatne przekazanie”.
  Rozpatrywanie wniosków odnośnie nieodpłatnego przekazania odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich wpływu.

  Wykaz składników - pobierz


 • Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2019, Poz.2004) w dniu 28.04.2021 r. dokonano nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego marki Honda Accord WI 5926C na rzecz Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.
   

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2017-11-30 14:50:13
Utworzył: Magdalena Kurek
Data ostatniej publikacji: 2023-08-29 14:59:31
Opublikował: Magdalena Przygońska