Informacje o sprawach w toku

Informacje o będących w toku sprawach rozpoznawanych przed Naczelnym Sądem Administracyjnym można uzyskać w godzinach pracy Sądu (tj. w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00)::

  • osobiście w czytelni akt, pokój 111, ul. G. P. Boduena 3/5, 00-011 Warszawa
  • telefonicznie pod nr 22 828-95-19, ew. 22 551-65-55;
  • za pośrednictwem faxu nr: 22 551-65-09.

Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach toczących się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowań sądowych - pobierz

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2011-07-19 11:02:41
Utworzył: Wojciech Sawczuk
Data ostatniej publikacji: 2021-10-07 12:04:35
Opublikował: Magdalena Kurek