Informacja w trybie art. 88a u.p.u.s.p.

Oświadczenia sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (orzekających w NSA) oraz prezesów wojewódzkich sądów administracyjnych składane na podstawie art. 88a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365 ze zm.). Poniżej pliki do pobrania. 

- cześć I 

- cześć II 

- cześć III

- cześć IV 

- cześć V 

- część VI

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2020-07-31 11:09:48
Utworzył: Szczepan Borowski
Data ostatniej publikacji: 2023-05-24 11:26:18
Opublikował: Szczepan Borowski