Majątek

Głównymi składnikami majątku, o którym jest mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 112 poz. 1198), jakim dysponuje Naczelny Sąd Administracyjny są następujące nieruchomości:
1. znajdująca się w trwałym zarządzie zabudowana budynkiem działka, położona w Warszawie przy ulicy Gabriela Piotra Boduena nr 3/5 w Dzielnicy Warszawa Śródmieście, o numerze ewidencyjnym 44 w obrębie 5-03-10 o powierzchni 1 022 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00137120/1; na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 28 kwietnia 2004 r.; budynek z dziesięcioma kondygnacjami naziemnymi i dwoma kondygnacjami podziemnymi, o powierzchni całkowitej 14 566,60 m2.
2. znajdująca się w trwałym zarządzie zabudowana budynkiem działka, położona przy ulicy Jasnej 6 w Dzielnicy Warszawa Śródmieście, o numerze ewidencyjnym 31 w obrębie 5-03-10 o powierzchni 961 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00228069/0; zarząd nieruchomości ustanowiony na podstawie decyzji Urzędu Dzielnicowego Warszawa Śródmieście
Nr 562/89 z dnia 27 lipca 1989 oraz decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2007 roku nr 26/07 stwierdzającej, iż zabudowana nieruchomość położona w Warszawie przy ul. Jasnej 6 pozostaje w trwałym zarządzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Budynek z ośmioma kondygnacjami nadziemnymi o powierzchni całkowitej 6.925,94 m2.
3. znajdująca się w trwałym zarządzie zabudowana budynkiem działka, położona w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4 w Dzielnicy Warszawa Śródmieście, o numerze ewidencyjnym 45 w obrębie 5-03-10, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/131923/8;
Oprócz nieruchomości na majątek znajdujący się w dyspozycji Naczelnego Sądu Administracyjnego składają się: wyposażenie infrastruktury budynku przy ul. Gabriela Piotra Boduena nr 3/5, samochody służbowe oraz rzeczy ruchome stanowiące wyposażenie sądu, takie jak komputery, biurka, szafy itp., służące bezpośrednio wykonywaniu zadań przez Sąd.

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2014-12-22 12:29:15
Utworzył: Wojciech Sawczuk
Data ostatniej publikacji: 2021-05-06 11:39:58
Opublikował: Magdalena Kurek