Dane adresowe, konto bankowe

Naczelny Sąd Administracyjny

urzęduje od poniedziałku do piątku                                                                  
w godzinach 8.00 - 16.00

Biuro podawcze jest czynne w godzinach urzędowania Sądu.                                                                
Kasa NSA jest czynna codziennie w godzinach 9.00-15.00 (11.45-12.00 przerwa)

Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego stosowanego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - pobierz 

Adres : NIP: 525 156 80 48
REGON: 000849310
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa

Nr konta NSA: NBP O/O Warszawa
74 1010 1010 0402 2422 3100 0000


Informacja o sprawach
tel.: 22 551 60 00
e-mail: informacje@nsa.gov.pl

skrytka NSA na ePUAP

/Nsa/SkrytkaESP

Informacja dotycząca przetwarzania danych w ramach toczących się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowań sądowych - pobierz 

Czytelnia Akt
tel.: 22 551 60 00
       


Struktura organizacyjna NSA


Sprawdź jak dojechać

 


PREZES NSA 

Sekretariat
tel.: 22 827 79 43
       22 551 67 00
fax: 22 827 66 87
e-mail: prezesnsa@nsa.gov.pl


Izba Finansowa

Sekretariat
tel.: 22 551 63 00
fax: 22 551 63 05
e-mail: izbafin@nsa.gov.pl


Izba Gospodarcza

Sekretariat
tel.: 22 551 64 00
fax: 22 551 64 09
e-mail: izbagosp@nsa.gov.pl


Izba Ogólnoadministracyjna

Sekretariat
tel.: 22 551 62 00
fax: 22 551 62 05
e-mail: izbaadm@nsa.gov.pl


Biuro Orzecznictwa

Sekretariat
tel.: 22 551 66 30
fax: 22 551 66 90
e-mail: borzecznictwa@nsa.gov.pl


Wydział Prawa Europejskiego

e-mail: wpe@nsa.gov.pl


Wydział Informacji Sądowej

Sekretariat
tel.: 22 551 65 00
fax: 22 551 65 06
e-mail: informacje@nsa.gov.pl


KANCELARIA PREZESA NSA

Szef Kancelarii Prezesa

Sekretariat

tel.: 22 827 67 75                                                    
fax: 22 826 75 06

Z-ca Szefa Kancelarii Prezesa

Sekretariat
tel.: 22 827 94 35                                                 
fax: 22 551 68 10

Z-ca Szefa Kancelarii Prezesa

Sekretariat

tel.: 22 551 66 80
tel.  22 551 68 49
fax: 22 826 74 49
 
Z-ca Szefa Kancelarii Prezesa

Sekretariat

tel.: 22 551 67 32
fax.  22 551 66 59

 

Wydział Organizacyjno-Prawny

tel: 22 551 64 71
fax: 22 551 66 59

Wydział ds. Sędziów, Asesorów i Referendarzy

Sekretariat
tel.: 22 551 67 30
fax: 22 551 67 91

Wydział Finansowo Budżetowy

tel: 22 551 67 04
fax: 22 551 67 04

Wydział Spraw Osobowych

tel: 22 551 67 50
fax: 22 551 67 90

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

tel.: 22 551 69 50
fax: 22 551 68 57
e-mail: wag@nsa.gov.pl

Wydział Inwestycji

Sekretariat
tel.: 22 551 6964

Wydział Informatyki

Sekretariat
tel.: 22 551 68 20

fax: 22 551 68 37


Biblioteka
tel.: 22 551 65 24
fax: 22 551 65 25