Konkurs na pracę magisterską

Naczelny Sąd Administracyjny w 2018 r. po raz pierwszy zorganizował konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą sądownictwa administracyjnego. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat sądów administracyjnych oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich.

Organizacja konkursu to jedna z wielu form edukacyjnych i popularyzatorskich działań Sądu. Organizatorzy konkursu chcą zwrócić uwagę na istotną rolę, jaką pełni sądownictwo administracyjne jako gwarant legalności działań władzy publicznej oraz instrument wspierania państwa prawa i ochrony praw i wolności jednostki.

Konkurs odbywa się na podstawie regulaminu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz możliwość publikacji fragmentu pracy w punktowanym czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”.

Zachęcamy promotorów i studentów, którzy stoją przed wyborem tematu pracy magisterskiej, do skierowania swojej uwagi na prawne i praktyczne aspekty działania sądownictwa administracyjnego.