Petycje wielokrotne

Lp.

Nr petycji
wielokrotnej

Data zarządzenia o łącznym rozpatrywaniu

Tytuł petycji wielokrotnej

Stan aktualny

1.