Pytania prejudycjalne WSA i NSA

110. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 812/20

Postanowienie NSA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie I FSK 812/20

link do postanowienia
 

109. Pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu w sprawie I SA/Wr 4/23

Postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2024 r. w sprawie I SA/Wr 4/23

link do postanowienia
 

108. Pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu w sprawie I SA/Wr 966/22

Postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie I SA/Wr 966/22

link do postanowienia

 

107. Pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu w sprawie I SA/Wr 92/23

Postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie I SA/Wr 92/23

link do postanowienia

 

106. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie II OSK 216/21 (sygn. akt przed TSUE C-713/23 Wojewoda Mazowiecki) 
 
Postanowienie NSA z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie II OSK 216/21
 
 
 
105. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 535/20 (sygn. akt przed TSUE C-615/23 Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej)
 
Postanowienie NSA z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie I FSK 535/20
 
 
 
104. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie III FSK 3/22 (sygn. akt przed TSUE C-453/23 Prezydent Miasta Mielca)
 
Postanowienie NSA z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie III FSK 3/22
 
 
 
103. Pytanie prejudycjalne WSA w Warszawie w sprawie VI SA/Wa 2964/22 (sygn. akt przed TSUE C-118/23 Getin Holding)
 
Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie VI SA/Wa 2964/22
 
 
 
102. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 923/19
 
Postanowienie NSA z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie I FSK 923/19
 
 
 
101. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I GSK 380/19
 
Postanowienie NSA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie I GSK 380/19
 
 
100. Pytanie prejudycjalne WSA w Gliwicach w sprawie I SA/Gl 942/22 (sygn. akt przed TSUE C-18/23 Dyrektor Krajowej Infortmacji Skarbowej)
 
Postanowienie WSA w Gliwicach z dnia  28 listopada 2022 r. w sprawie I SA/Gl 942/22
 
 
99. Pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu w sprawie I SA/Wr 73/22 (sygn. akt przed TSUE C-909/22 Syndyk Masy Upradłości A.)
 
Postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 22 września 2022 r. w sprawie I SA/Wr 73/22
 
 
98. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1225/18 (sygn. akt przed TSUE C-606/22 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy)
 
Postanowienie NSA  z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie I FSK 1225/18
 
 
97. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1212/18 (sygn. akt przed TSUE C-442/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie) 
 
Postanowienie NSA  z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie I FSK 1212/18
 
 
96. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie II FSK 1602/19 (sygn. akt przed TSUE C-322/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu)
 
Postanowienie NSA z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie II FSK 1602/19
 
 
95. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1712/18 (sygn. akt przed TSUE C-282/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)
 
Postanowienie NSA z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie I FSK 1712/18
 
 
94. Pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu w sprawie I SA/Wr 208/21 (sygn. akt przed TSUE C-146/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)
 
Postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie I SA/Wr 208/21
 
 
93. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 2310/19 (sygn. akt przed TSUE C-114/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie)
 
Postanowienie NSA z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie I FSK 2310/19
 
 
92. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 329/18 (sygn. akt przed TSUE C-108/22 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)
 
Postanowienie NSA z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie I FSK 329/18
 
 
91. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 892/18 (sygn. akt przed TSUE C-729/21 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi)
 
Postanowienie NSA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie I FSK 892/18
 
 
Postanowienie Trybunału z dnia 16 stycznia 2023 r.,w sprawie C-729/22 W Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 
 
  
 
90. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 128/21 (sygn. akt przed TSUE C-105/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie)
 
Postanowienie NSA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie I FSK 128/21
 
 
89. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1645/20 (sygn. akt przed TSUE C-612/21, Gmina O.)
 
Postanowienie NSA z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie I FSK 1645/20
 
 
Opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie C-612/21 Gmina O. przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej 
 
 
88. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1490/20 (sygn. akt przed TSUE C-616/21, Gmina L.)
 
Postanowienie NSA z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie I FSK 1490/20
 
 
Opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie C-616/21 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przeciwko Gminie L.
 
 
87. Pytanie prejudycjalne WSA w Krakowie w sprawie III SA/Kr 1217/19 (sygn. akt przed TSUE C-2/21, Rzecznik Praw Obywatelskich)
 
Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie III SA/Kr 1217/19
 
Postanowienie Trybunału z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie C-2/21 Rzecznik Praw Obywatelskich
 
 
86. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 67/18 (sygn. akt przed TSUE C-250/21, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O.)
 
Postanowienie NSA z dnia 27 października 2020 r. w sprawie I FSK 67/18
 
 
Wyrok Trybunału z dnia 6 października 2022 r. w sprawie C-250/21, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O. S.A.

link do wyroku 

 

85. Pytanie prejudycjalne WSA w Warszawie w sprawie VI SA/Wa 235/20 (sygn. akt przed TSUE C-488/20, Delfarma)

Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie VI SA/Wa 235/20

link do postanowienia 

Wyrok Trybunału z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie C-488/20 Delfarma Sp. z o.o. przeciwko Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

link do wyroku 

 

84. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 2024/17 (sygn. akt przed TSUE C-697/20, Dyrektor Izby Skarbowej w L.)

Postanowienie NSA z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie I FSK 2024/17

link do postanowienia 

Wyrok Trybunału z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie C-697/20 W.G. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w L.

link do wyroku

 

83. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1785/17 (sygn. sprawy przed TSUE C-696/20, Dyrektor Izby Skarbowej w W.)

Postanowienie NSA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie I FSK 1785/17

link do postanowienia 

Opinia Rzecznika Generalnego Nicholasa Emiliou przedstawiona w dniu 7 kwietnia 2022 r. w sprawie C‑696/20 B. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w W.
 
 
Wyrok Trybunału z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie C-696/20 B, przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w W.
 

 

82. Pytanie prejudycjalne WSA w Szczecinie w sprawie I SA/Sz 61/20 (sygn. sprawy przed TSUE C-373/20, Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) 

Postanowienie WSA w Szczecinie  z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie I SA/Sz 61/20

link do postanowienia 

Wyrok Trybunału z dnia 14 października 2021 r. w sprawie C-373/20 A.M. przeciwko Dyrektorowi Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

link do wyroku 

 

81. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1525/17 (sygn. sprawy przed TSUE C-48/20, P.

Postanowienie NSA z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie I FSK 1535/17 

link do postanowienia

Wyrok Trybunału z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie UAB „P" przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w B.
 

80. Pytanie prejudycjalne WSA w Gliwicach w sprawie I SA/Gl 495/19 (sygn. sprawy przed TSUE C-895/19, A.)

Postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie I SA/Gl 495/19

link do postanowienia 

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-895/19 A. przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej 

link do zawiadomienia 

Wyrok Trybunału z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19 A. przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej 
 
 

79. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie II OSK 2470/19 (sygn. sprawy przed TSUE C-949/19 Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N.)

Postanowienie NSA z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie II OSK 2470/19

link do postanowienia 

Wyrok Trybunału z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie C-949/19 M.A. przeciwko Konsulowi Rzeczypospolitej
Polskiej w N.
 

 

78. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 2248/18 (sygn. sprawy przed TSUE C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy)

Postanowienie NSA z dnia 17 października 2019 r. w sprawie I FSK 2248/18

link do postanowienia 

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-855/19 G. Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy 

link do zawiadomienia 

Opinia Rzecznika Generalnego Henrika SaugmandsgaardaØe przedstawiona w dniu 18 marca 2021 r. w sprawie C‑855/19 G. sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 9 września 2021 r. w sprawie C‑855/18 G. sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

link do wyroku

 

77.  Pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu w sprawie I SA/Wr 448/19 (sygn. sprawy przed TSUE C-935/19 Grupa Warzywna)

Postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 3 października 2019 r. w sprawie I SA/Wr 448/19

link do postanowienia 

Wyrok Trybunału z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C‑935/19 Grupa Warzywna sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 

 

76. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie II GOK 2/18 

Postanowienie NSA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie II GOK 2/18

link do postanowienia 

Wniosek NSA o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został dołączony do akt sprawy prejudycjalnej zainicjowanej wcześniejszym wnioskiem zawierającym pytania prejudycjalne sformułowane w sprawie II GOK 2/18 (pkt 72).

 

75. Pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu w sprawie I SA/Wr 295/19 (sygn. sprawy przed TSUE C-604/19 Gmina Wrocław)

Postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie I SA/Wr 295/19

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

link do zawiadomienia 

Opinia Rzecznik Generalnej Juliane Kokott z dnia 3 września 2020 r. w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

link do opinii 

Wyrok Trybunału z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej 

link do wyroku

 

74. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1290/18 (sygn. sprawy przed TSUE C-703/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach)

Postanowienie NSA z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sygn. akt I FSK 1290/18

link do postanowienia 

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-703/19 J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

link do zawiadomienia 

Opinia Rzecznika Generalnego Jeana Richarda de la Toura przedstawiona w dniu 12 listopada 2020 r. w sprawie C‑703/19 J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
 
 
Wyrok Trybunału z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie C‑703/19 J.K. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
 

 

73. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 2261/15 (sygn. sprawy przed TSUE C-335/19, E.)

Postanowienie NSA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie sygn. akt I FSK 2261/15

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-335/19, E. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w S. przeciwko Ministrowi Finansów

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott przedstawiona w dniu 4 czerwca 2020 r. w sprawie C-335/19 E. sp. z o.o. sp. k. przeciwko Ministrowi Finansów

link do opinii 

Wyrok Trybunału z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 E. w sprawie C-335/19 E. sp. z o.o. sp. k. przeciwko Ministrowi Finansów

link do wyroku 

 

72.  Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie II GOK 2/18 (sygn. sprawy przed TSUE C-824/18 Krajowa Rada Sądownictwa)

Postanowienie NSA z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie II GOK 2/18

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-824/18 A.B., C.D., E.F., G.H., I.J. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego Evgeniego Tancheva z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie C-824/18 A.B., C.D., E.F., G.H., I.J. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie w sprawie C-824/18 A.B., C.D., E.F., G.H., I.J. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa

link do wyroku 

 

71. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 126/18 (sygn. sprawy przed TSUE C-653/18 Unitel)

Postanowienie NSA z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie I FSK 126/18

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-653/18 Unitel

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 17 października 2019 r. w sprawie C-653/18 Unitel

link do wyroku 

 

70. Pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu w sprawie I SA/Wr 286/18 (sygn. sprawy przed TSUE C-547/18 Dong Yang Electronics)

Postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie I SA/Wr 286/18

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-547/18 Dong Yang Electronics

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott przedstawiona w dniu 14 listopada 2019 r. w sprawie C-547/18 Dong Yang Electronics Sp z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu 

link do opinii 

Wyrok Trybunału z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie C-547/18  Dong Yang Electronics sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

link do wyroku 

 

69. Pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu w sprawie I SA/Wr 257/18 (sygn. sprawy przed TSUE C-491/18 Mennica Wrocławska)

Postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie I SA/Wr 257/18

link do postanowienia

Postanowienie Trybunału z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie C-491/18 Mennica Wrocławska sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

link do postanowienia

 

68. Pytanie prejudycjalne WSA w Warszawie w sprawie VI SA/Wa 2256/17 (sygn. sprawy przed TSUE C-387/18 Delfarma)

Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie VI SA/Wa 2256/17

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-387/18 Delfarma

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie C-387/18 Delfarma przeciwko Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

link do wyroku

 

67. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 65/16 (sygn. sprawy przed TSUE C-224/18 Budimex)

Postanowienie NSA z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie I FSK 65/16

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-224/18 Budimex S.A.

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie C-224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów

link do wyroku

 

66. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 63/16 (sygn. sprawy przed TSUE C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic)

Postanowienie NSA z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie I FSK 63/16

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie C‑235/18 Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie

link do wyroku

 

65. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 2084/15 (sygn. sprawy przed TSUE C-225/18 Grupa Lotos)

Postanowienie NSA z dnia 23 października 2017 r. w sprawie I FSK 2084/15

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-225/18 Grupa Lotos S.A.

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie C-225/18 Grupa Lotos S.A. przeciwko Ministrowi Finansów

link do wyroku

 

64. Pytanie prejudycjalne WSA w Kielcach w sprawie II SA/Ke 337/17 (sygn. sprawy przed TSUE C-727/17 ECO-WIND Construction)

Postanowienie WSA w Kielcach z dnia 12 października 2017 r. w sprawie II SA/Ke 337/17

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-727/17 ECO-WIND Construction S. A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Kielcach

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie C-727/17, Syndyk Masy Upadłości ECO-WIND Construction S.A. w upadłości przeciwko Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Kielcach

link do wyroku 

 

63. Pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu w sprawie I SA/Wr 123/17 (sygn. sprawy przed TSUE C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego)

Postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie I SA/Wr 123/17

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przeciwko Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego Eleanor Sharpston przedstawiona w dniu 6 grudnia 2018 r. w sprawie C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przeciwko Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przeciwko Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

link do wyroku

 

62. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1048/15 (sygn. sprawy przed TSUE C-421/17 Polfarmex)

Postanowienie NSA z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie I FSK 1048/15

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-421/17 Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie C‑421/17 Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Polfarmex S.A.

link do wyroku

 

61. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 831/15 (sygn. sprawy przed TSUE C-422/17 Skarpa Travel)  

Postanowienie NSA z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie I FSK 831/15

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-422/17 Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego Michala Bobeka przedstawiona w dniu 5 września 2018 r. w sprawie C-422/17 Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie C‑422/17 Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Skarpa Travel sp. z o.o.

link do wyroku

 

60. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 972/15 (sygn. sprawy przed TSUE C-140/17 Gmina Ryjewo

Postanowienie NSA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie I FSK 972/15

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-140/17 Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Gminie Ryjewo

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott przedstawiona w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sprawie C-140/17 Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Gminie Ryjewo

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie C-140/17 Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Gminie Ryjewo

link do wyroku

 

59. Pytanie prejudycjalne NSA  w sprawie I GSK 588/15 (sygn. sprawy przed TSUE C-30/17 Kompania Piwowarska)

Postanowienie NSA z dnia 19 października 2016 r. w sprawie I GSK 588/15

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-30/17 Kompania Piwowarska

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego Yves’a Bota przedstawiona w dniu 1 lutego 2018 r. w sprawie C‑30/17 Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu przeciwko Kompanii Piwowarskiej S.A. w Poznaniu

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie C‑30/17 Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu przeciwko Kompanii Piwowarskiej S.A. w Poznaniu

link do wyroku

 

58. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1857/13 (sygn. sprawy przed TSUE C-665/16 Gmina Wrocław)

Postanowienie NSA z dnia 14 września 2016 r. w sprawie I FSK 1857/13

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-665/16 Minister Finansów przeciwko Gminie Wrocław

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego Michala Bobeka przedstawiona w dniu 22 lutego 2018 r. w sprawie C‑665/16 Minister Finansów przeciwko Gminie Wrocław

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie C-665/16 Minister Finansów przeciwko Gminie Wrocław

link do wyroku

 

57. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie II OSK 1346/16 (sygn. sprawy przed TSUE C-403/16 El Hassani)

Postanowienie NSA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie II OSK 1346/16

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-403/16 Soufiane El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego Michala Bobeka przedstawiona w dniu 7 września 2017 r. w sprawie C‑403/16 Soufiane El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie C‑403/16 Soufiane El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych

link do wyroku

 

56. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 2078/14 (sygn. sprawy przed TSUE C-499/16 AZ)

Postanowienie NSA z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie I FSK 2078/14

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-499/16 AZ

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie C-499/16 Minister Finansów przeciwko AZ

link do wyroku

 

55. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 224/15 (sygn. sprawy przed TSUE C-500/16 Caterpillar Financial Services)

Postanowienie NSA z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie I FSK 224/15

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-500/16 Caterpillar Financial Services Sp. z o.o.

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie C-500/16 Caterpillar Financial Services Sp. z o.o.

link do wyroku

 

54. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1573/14 (sygn. sprawy przed TSUE C-308/16 Kozuba Premium Selection)

Postanowienie NSA z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie I FSK 1573/14

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego M. Camposa Sáncheza-Bordony przedstawiona w dniu 4 lipca 2017 r. w sprawie C‑308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie

link do wyroku

 

53. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1398/14 (sygn. sprawy przed TSUE C-307/16 Pieńkowski)

Postanowienie NSA z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie I FSK 1398/14

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-307/16 Stanisław Pieńkowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego Yves’a Bota przedstawiona w dniu 7 września 2017 r. w sprawie C‑307/16 Stanisław Pieńkowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie C‑307/16 Stanisław Pieńkowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie

link do wyroku

 

52. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FPS 2/14 (sygn. sprawy przed TSUE C-37/16 „SAWP”)

Postanowienie NSA z dnia 12 października 2015 r. w sprawie I FPS 2/14

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-37/16 Minister Finansów przeciwko SAWP

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie C-37/16 Minister Finansów przeciwko SAWP

link do wyroku

 

51. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 864/14 (sygn. sprawy przed TSUE C-36/16 „Posnania Investment”)

Postanowienie NSA z dnia 21 września 2015 r. w sprawie I FSK 864/14

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-36/16 Minister Finansów przeciwko Posnania Investment SA

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego J. Kokott przedstawiona w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie C‑36/16 Minister Finansów przeciwko Posnania Investment SA

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie C-36/16 Minister Finansów przeciwko Posnania Investment SA.

link do wyroku

 

50. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 906/14 (sygn. sprawy przed TSUE C-605/15 Aviva)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie I FSK 906/14

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego J. Kokott przedstawiona w dniu 1 marca 2017 r. w sprawie C‑605/15 Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 21 września 2017 r. w sprawie C‑605/15 Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie

link do wyroku

 

49. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 544/14 (sygn. sprawy przed TSUE C-393/15 ESET)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie I FSK 544/14

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-393/15 Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie przeciwko ESET spol. s.r.o. pp. z o.o. Oddział w Polsce

link do zawiadomienia

Postanowienie Trybunału z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie C-393/15 Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie przeciwko ESET spol. s.r.o. pp. z o.o. Oddział w Polsce

link do postanowienia

 

48. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 255/14 (sygn. sprawy przed TSUE: C-229/15 Mateusiak)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie I FSK 255/14

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-229/15 Minister Finansów przeciwko Janowi Mateusiakowi

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznik Generalnej J. Kokott przedstawiona w dniu 3 marca 2016 r. w sprawie C-229/15 Minister Finansów przeciwko Janowi Mateusiakowi

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie C-229/15 Minister Finansów przeciwko Janowi Mateusiakowi

link do wyroku

 

47. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1563/13 (sygn. sprawy przed TSUE: C-40/15 Aspiro SA, dawniej BRE Ubezpieczenia)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie I FSK 1563/13

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-40/15 Minister Finansów przeciwko BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznik Generalnej J. Kokott przedstawiona w dniu 23 grudnia 2015 r. w sprawie Minister Finasów przeciwko Aspiro SA, dawniej BRE Ubezpieczenia sp. z o.o.

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie C-40/15 Minister Finansów przeciwko Aspiro SA, dawniej BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o.

link do wyroku

 

46. Pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu w sprawie I SA/Wr 562/14 (sygn. sprawy przed TSUE: C-418/14 ROZ-ŚWIT)

Postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I SA/Wr 562/14

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-418/14 ROZ-ŚWIT

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie C-418/14 ROZ-ŚWIT

link do wyroku

 

45. Pytanie prejudycjalne WSA w Warszawie w sprawie V SA/Wa 14/14 (sygn. sprawy przed TSUE: C-406/14 Wrocław-Miasto na prawach powiatu)

Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 3 czerwca 2014 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie V SA/Wa 14/14

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-406/14 Wrocław - Miasto na prawach powiatu przeciwko Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznik Generalnej Eleanor Sharpston przedstawiona w dniu 17 listopada 2015 r. w sprawie C-406/14 Wrocław - Miasto na prawach powiatu przeciwko Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie C-406/14 Wrocław - Miasto na prawach powiatu przeciwko Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju

link do wyroku

 

44. Pytanie prejudycjalne WSA w Szczecinie w sprawie I SA/Sz 1536/13 (sygn. sprawy przed TSUE: C-313/14 ASPROD)

Postanowienie WSA w Szczecinie z dnia 29 maja 2014 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I SA/Sz 1536/13

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-313/14 ASPROD przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Szczecinie

link do zawiadomienia

Postanowienie Trybunału z  dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie C-313/14 ASPROD przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Szczecinie

link do postanowienia

 

43. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 516/13 (sygn. sprawy przed TSUE: C-277/14 PPUH Stehcemp)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie I FSK 516/13

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-277/14 PPUH Stehcamp

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 22 października 2015 r. w sprawie C-277/14 PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek przeciwko Ministrowi Finansów

link do wyroku

 

42.Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 311/12 (sygn. sprawy przed TSUE C-276/14 Gmina Wrocław)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie I FSK 311/12

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego M. Niila Jaaskinena przedstawiona w dniu 30 czerwca 2015 r. w sprawie Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów

link do wyroku

 

41. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1389/12 (sygn. sprawy przed TSUE C-42/14 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie I FSK 1389/12;

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-42/14 Minister Finansów przeciwko Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie C-42/14 Minister Finansów przeciwko Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie

link do wyroku

 

40. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 454/13 (sygn. sprawy przed TSUE C-275/14 Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 12 września 2013 r. w sprawie I FSK 454/13

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-275/14 Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard przeciwko Ministrowi Finansów

link do zawiadomienia 

Postanowienie Trybunału z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie C-275/14 Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard przeciwko Ministrowi Finansów

link do postanowienia

 

39. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1135/12 (sygn. sprawy przed TSUE C-500/13 Gmina Międzyzdroje przeciwko Ministrowi Finansów)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 1135/12

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-500/13 Gmina Międzyzdroje przeciwko Ministrowi Finansów

link do zawiadomienia

Postanowienie Trybunału z  dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie C-500/13 Gmina Międzyzdroje przeciwko Ministrowi Finansów

link do postanowienia

 

38. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I OSK 2024/11 (sygn. sprawy przed TSUE: C-370/13 Teisseyre i Teisseyre)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2013 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I OSK 2024/11

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-370/13 Teisseyre i Teisseyre

link do zawiadomienia

Postanowienie Trybunału z  dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawie C-370/13 Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre przeciwko Ministrowi Skarbu Państwa

link do postanowienia

 

37. Pytanie prejudycjalne WSA w Krakowie w sprawie I SA/Kr 188/13 (sygn. sprawy przed TSUE: C-357/13 Drukarnia Multipress)

Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2013 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I SA/Kr 188/13

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-357/13 Drukarnia Multipress Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko Ministrowi Finansów

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego M. Niila Jaaskinena przedstawiona w dniu 18 grudnia 2014 r. w sprawie C-357/13 Drukarnia Multipress Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko Ministrowi Finansów

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie C-357/13 Drukarnia Multipress sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów

link do wyroku

 

36. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I GSK 780/11 (sygn. sprawy przed TSUE: C-349/13 Oil Trading Poland)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 5 marca 2013 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I GSK 780/11

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-349/13 Minister Finansów przeciwko Oil Trading Poland Sp. z o.o. w Szczecinie

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie C-349/13 Minister Finansów przeciwko Oil Trading Sp. z o.o.

link do wyroku

 

35. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 221/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-499/13 Macikowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia21 lutego 2013 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 221/12

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-499/13 Macikowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott przedstawiona w dniu 6 listopada 2014 r. w sprawie C-499/13 Marian Macikowski (działający jako komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach) przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie C-499/13 Marian Macikowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku

link do wyroku

 

34. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1140/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-33/13 Marcin Jagiełło przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi)

Postanowienie WSA w Łodzi z dnia 12 grudnia 2012 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I SA/Łd 1140/12

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-33/13 Marcin Jagiełło przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi

link do zawiadomienia

Postanowienie Trybunału z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie C-33/13 Marcin Jagiełło przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi

link do postanowienia

 

33. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1993/11 (sygn. sprawy przed TSUE: C-605/12 Welmory sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 25 października 2012 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 1993/11

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-605/12 Welmory sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott przedstawiona w dniu 15 maja 2014 r. w sprawie C-605/12 Welmory Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku

link do opinii

Postanowienie Trybunału z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie C-605/12 Welmory sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Gdańsku

link do postanowienia

 

32. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1612/11 (sygn. sprawy przed TSUE C-72/13 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2012 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 1612/11

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-72/13 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów

link do zawiadomienia

Postanowienie Trybunału z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie C-72/13 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów

link do postanowienia

 

31. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 54/12 (sygn. sprawy przed TSUE: C-319/12 MDDP)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 54/12

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-319/12 Minister Finansów przeciwko MDDP Sp. z o.o., Akademia Biznesu, Sp. komandytowa

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott przedstawiona w dniu 20 czerwca 2013 r. w sprawie C-319/12 Minister Finansów przeciwko MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu, Sp.k.

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie C-319/12 Minister Finansów przeciwko MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowej

link do wyroku

 

30. Pytanie prejudycjalne WSA w Bydgoszczy w sprawie I SA/Bd 1035/11 (sygn. sprawy przed TSUE: C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company)

Postanowienie WSA w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I SA/Bd 1035/11

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego Paola Mengozziego przedstawiona w dniu 6 listopada 2013 r. w sprawie C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company

link do opinii

Wyrok TSUE z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie C-190/12 Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy

link do wyroku

 

29. Pytanie prejudycjalne NSA  w sprawie I FSK 611/11 (sygn. sprawy przed TSUE: C-155/12 RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 8 lutego 2012 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 611/11

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-155/12 RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego Juliane Kokott przedstawiona w dniu 31 stycznia 2013 r. w sprawie C-155/12 Minister Finansów przeciwko RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o.

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie C-155/12 RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o.

link do wyroku

 

28. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 484/11 (sygn. sprawy przed TSUE: C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 4 stycznia 2012 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 484/11

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie C-169/12 TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów

link do wyroku

 

27. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1318/10 (sygn. sprawy przed TSUE: C-557/11 Kozak)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2011 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 1318/10

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-557/11 Maria Kozak przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 25 października 2012 r. w sprawie C-557/11 Maria Kozak przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie

link do wyroku

 

26. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 460/10 (sygn. sprawy przed TSUE: C-224/11 BGŻ Leasing)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2011 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 460/10

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing

link do zawiadomienia 

Wyrok Trybunału z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing Spółka z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie

link do wyroku

 

25. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 223/10 (sygn. sprawy przed TSUE: C-160/11 Bawaria Motors)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 25 lutego 2011 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 223/10

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-160/11 Bawaria Motors

link do zawiadomienia 

Opinia Rzecznika Generalnego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie C-160/11 Bawaria Motors

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-160/11 Bawaria Motors sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów

link do wyroku

 

24. Pytanie prejudycjalne WSA w Gdańsku w sprawie III SA/Gd 352/10 (sygn. sprawy przed TSUE: C-214/11 Grand)

Postanowienie WSA z dnia 16 listopada 2010 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie III SA/Gd 352/10

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-214/11 Grand

link do zawiadomienia 

Wyrok Trybunału z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawach połączonych C-213/11, C-214/11 i C-217/11 Fortuna sp. z o.o. (C-213/11), Grand sp. z o.o. (C-214/11), Forta sp. z o.o. (C-217/11) przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Gdyni

link do wyroku

 

23. Pytanie prejudycjalne WSA w Gdańsku w sprawie III SA/Gd 262/10 (sygn. sprawy przed TSUE: C-217/11 Forta)

Postanowienie WSA z dnia 16 listopada 2010 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie III SA/Gd 262/10

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-217/11 Forta

link do zawiadomienia 

Wyrok Trybunału z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawach połączonych C-213/11, C-214/11 i C-217/11 Fortuna sp. z o.o. (C-213/11), Grand sp. z o.o. (C-214/11), Forta sp. z o.o. (C-217/11) przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Gdyni

link do wyroku
 

22. Pytanie prejudycjalne WSA w Gdańsku w sprawie III SA/Gd 261/10 (sygn. sprawy przed TSUE: C-213/11 Fortuna)

Postanowienie WSA z dnia 16 listopada 2010 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie III SA/Gd 261/10

link do postanowienia

Postanowienie Prezesa ETS z dnia 9 czerwca 2011 r. o połączeniu spraw C-213/11 (Fortuna), C-214/11 (Grand) i C-217/11 (Forta) do łącznego rozpoznania

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-213/11 Fortuna

link do zawiadomienia 

Wyrok Trybunału z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawach połączonych C-213/11, C-214/11 i C-217/11 Fortuna sp. z o.o. (C-213/11), Grand sp. z o.o. (C-214/11), Forta sp. z o.o. (C-217/11) przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Gdyni

link do wyroku

 

21. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 104/10 (sygn. sprawy przed TSUE: C-588/10 Kraft Foods Polska)

Postanowienie NSA z dnia 16 września 2010 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 104/10

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-588/10 Kraft Foods Polska

link do zawiadomienia 

Wyrok Trybunału z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10 Minister Finansów przeciwko Kraft Foods Polska S.A.

link do wyroku

 

20. Pytanie prejudycjalne NSA  w sprawie II FSK 2130/08 (sygn. sprawy przed TSUE: C-372/10 Pak-Holdco)

Postanowienie NSA z dnia 26 maja 2010 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie II FSK 2130/08

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-372/10 Pak-Holdco

link do zawiadomienia 

Wyrok Trybunału z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie C-372/10 Pak-Holdco

link do wyroku

 

19.Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 408/09 (sygn. sprawy przed TSUE: C-280/10 Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P.Granatowicz, M.Wąsiewicz)

Postanowienie NSA z dnia 31 marca 2010 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 408/09

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-280/10 Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego Pedra Cruza Villalona przedstawiona w dniu 15 września 2011 r. w sprawie C-280/10 Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 1 marca 2012 r w sprawie C-280/10 Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz

link do wyroku
 

18. Pytanie prejudycjalne WSA w Gliwicach w sprawie I SA/Gl 731/09 (sygn. sprawy przed TSUE: C-212/10 Logstor ROR Polska)

Postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 15 marca 2010 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I SA/Gl 731/09

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-212/10 Logstor ROR Polska

link do zawiadomienia 

Wyrok Trybunału z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie C-212/10 Logstor ROR Polska przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach

link do wyroku

 

17. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 2134/08 (sygn. sprawy przed TSUE: C-181/10 Kuć i Jeziorska-Kuć)

Postanowienie NSA z dnia 9 marca 2010 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 2134/08

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-181/10 Kuć i Jeziorska-Kuć

link do zawiadomienia 

Opinia Rzecznika Generalnego Jana Mazaka przedstawiona w dniu 12 kwietnia 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie

link do wyroku

 

16. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 2039/08 (sygn. sprawy przed TSUE: C-180/10 Słaby)

Postanowienie NSA z dnia 9 marca 2010 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 2039/08

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-180/10 Słaby

link do zawiadomienia 

Opinia Rzecznika Generalnego Jana Mazaka przedstawiona w dniu 12 kwietnia 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie

link do wyroku

 

15. Pytanie prejudycjalne WSA w Poznaniu w sprawie I SA/Po 720/09 (sygn. sprawy przed TSUE: C-530/09 Inter-Mark Group)

Postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 26 października 2009 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I SA/Po 720/09

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-530/09 Inter-Mark Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Poznaniu przeciwko Ministrowi Finansów

link do zawiadomienia 

Opinia Rzecznika Generalnego Yves'a Bota przedstawiona w dniu 13 stycznia 2011 r. w sprawie C-530/09 Inter-Mark Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Poznaniu przeciwko Ministrowi Finansów

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia z dnia 27 października 2011 r. w sprawie C-530/09 Inter-Mark Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Poznaniu przeciwko Ministrowi Finansów

link do wyroku

 

14. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 990/09 (sygn. sprawy przed TSUE: C-395/09 Oasis East)

Postanowienie NSA z dnia 6 sierpnia 2009 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 990/09

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-395/09 Oasis East sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów

link do zawiadomienia 

Wyrok Trybunału z dnia 30 września 2010 r. w sprawie C-395/09 Oasis East sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów

link do wyroku

 

13. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 748/08 (sygn. sprawy przed TSUE:C-438/09 Dankowski)

Postanowienie NSA z dnia 14 lipca 2009 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 748/08

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-438/09 Bogusław Juliusz Dankowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi

link do zawiadomienia 

Wyrok Trybunału z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-438/09 Bogusław Juliusz Dankowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi

link do wyroku

 

12. Pytanie prejudycjalne NSA  w sprawie I FSK 185/08 (sygn. sprawy przed TSUE: C-222/09 Kronospan Mielec)

Postanowienie NSA z dnia 23 kwietnia 2009 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 185/08

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-222/09 Kronospan Mielec

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 7 października 2010 r. w sprawie C-222/09 Kronospan Mielec sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Rzeszowie

link do wyroku

 

11. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1769/07 (sygn. sprawy przed TSUE: C-188/09 Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 21 stycznia 2009 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 1769/07

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-188/09 Profaktor

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie C-188/09 Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku przeciwko Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, Orłowski     sp.j., dawniej Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska, sp.j.

link do wyroku

 

10. Pytanie prejudycjalne NSA  w sprawie II GSK 331/08 (sygn. sprawy przed TSUE: C-522/08 Telekomunikacja Polska)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 17 września 2008 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie II GSK 331/08

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-522/08 Telekomunikacja Polska

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie C-522/08 Telekomunikacja Polska przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

link do wyroku

 

9. Pytanie prejudycjalne NSA  w sprawie II FSK 591/07 (sygn. sprawy przed TSUE: C-441/08 Elektrownia Pątnów)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 8 lipca 2008 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie II FSK 591/07

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-441/08 Elektrownia Pątnów

link do zawiadomienia 

Wyrok Trybunału z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie C-441/08 Elektrownia Pątnów

link do wyroku

 

8. Pytanie prejudycjalne WSA w Poznaniu w sprawie I SA/Po 1756/07 (sygn. sprawy przed TSUE: C-314/08 Filipiak)

Postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 30 maja 2008 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I SA/Po 1756/07

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-314/08 Filipiak

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-314/08 Filipiak

link do wyroku

 

7. Pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu w sprawie I SA/Wr 971/07 (sygn. sprawy przed TSUE: C-544/07 Rüffler)

Postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I SA/Wr 971/07

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie Rüffler

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-544/07 Rüffler

link do wyroku

 

6. Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 1062/06 (sygn. sprawy przed TSUE: C-502/07 K-1)

Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 31 lipca 2007 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I FSK 1062/06

link do postanowienia

Zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie K-1

link do zawiadomienia

Wyrok Trybunału z 15 stycznia 2009 r. w sprawie C-502/07 K-1

link do wyroku

 

5. Pytanie prejudycjalne WSA w Białymstoku w sprawie I SA/Bk 121/07 (sygn. sprawy przed TSUE: C-426/07 Krawczyński)

Postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2007 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I SA/Bk 121/07

pobierz plik

Zawiadomienie o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie Krawczyński

link do zawiadomienia 

Wyrok Trybunału z 17 lipca 2008 r. w sprawie C-426/07 Krawczyński

link do wyroku

 

4. Pytanie prejudycjalne WSA w Krakowie w sprawie I SA/Kr 603/06 (sygn. sprawy przed TSUE: C-414/07 Magoora)

Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 17 maja 2007 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I SA/Kr 603/06

pobierz plik

Zawiadomienie o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie Magoora

link do zawiadomienia 

Wyrok Trybunału z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora

link do wyroku

 

3. Pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu w sprawie I SA/Wr 1238/06 (sygn. sprawy przed TSUE: C-25/07 Sosnowska)

Postanowienie WSA we Wrocławiu z 22 grudnia 2006 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I SA/Wr 1238/06

link do postanowienia

Zawiadomienie o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie C-25/07 Sosnowska

link do zawiadomienia 

Opinia Rzecznika Generalnego z 26 lutego 2008 r. w sprawie C-25/07 Sosnowska

link do opinii

Wyrok Trybunału z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie C-25/07 Sosnowska

link do wyroku

 

2. Pytanie prejudycjalne WSA w Łodzi w sprawie I SA/Łd 1089/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-168/06 Ceramika Paradyż)

Postanowienie WSA w Łodzi z 15 lutego 2006 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie I SA/Łd 1089/05

link do postanowienia

Zawiadomienie o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie Ceramika Paradyż

link do zawiadomienia

Postanowienie Trybunału z dnia 6 marca 2007 r. o odmowie udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne skierowane w sprawie Ceramika Paradyż

link do postanowienia

 

1. Pytanie prejudycjalne WSA w Warszawie w sprawie III SA/Wa 679/05 (sygn. sprawy przed TSUE: C-313/05 Brzeziński)

Postanowienie WSA w Warszawie z 22 maja 2005 r. o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie III SA/Wa 679/05 .

pobierz plik

Zawiadomienie o skierowaniu pytania prejudycjalnego w sprawie Brzeziński

link do zawiadomienia

Opinia Rzecznika Generalnego z 21 września 2006 r. w sprawie Brzeziński

link do opinii 

Wyrok Trybunału z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Brzeziński

link do wyroku

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 marca 2007 r. po wydaniu przez ETS orzeczenia prejudycjalnego w sprawie Brzeziński

pobierz plik