Metody interakcji sądowych w sprawach dotyczących europejskich praw podstawowych


EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA SĄDOWA W PRAKTYCE DOTYCZĄCEJ PRAW PODSTAWOWYCH SĄDÓW KRAJOWYCH - Niewykorzystany potencjał metodologii dialogu sądowego – projekt finansowany w ramach Programu Komisji Europejskiej „Prawa podstawowe i obywatelstwo” (JUST/2012/FRAC/AG/2755)

 • Podręcznik "Metody interakcji sądowych w sprawach dotyczących europejskich praw podstawowych"  - pobierz  

  Tekst polski Podręcznika stanowi skróconą i dostosowaną do potrzeb polskich sądów (przede wszystkim przez dodanie przykładów z polskiego orzecznictwa) wersję Podręcznika przygotowanego w języku angielskim.

  Wersja polska Podręcznika została opracowana przez Wydział Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego pod kierownictwem Prof. UJ Niny Półtorak w składzie: Przemysław Florjanowicz-Błachut, Marta Kulikowska, Piotr Wróbel.

  Podręcznik powstał w ramach Projektu JUST/2012/FRAC/AG/2755, Europejska współpraca sądowa w praktyce sądów krajowych dotyczącej praw podstawowych - Niewykorzystany potencjał metodologii dialogu sędziowskiego", współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach polityki promowania współpracy sędziowskiej w dziedzinie praw podstawowych. Projekt koordynowany był przez Centrum Współpracy SędziowskiejEuropejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (EUI) z siedzibą we Florencji w okresie styczeń 2013-czerwiec 2014. Podręcznik jest wynikiem współdziałania naukowców oraz sędziów, w szczególności z następujących instytucji partnerskich: chorwackiej Akademii Sądowej, włoskiej Najwyższej Rady Sądownictwa, polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, rumuńskiej Najwyższej Rady Sądownictwa oraz rumuńskiego Narodowego Instytutu Sądownictwa,hiszpańskiej Szkoły Sądownictwa przy Radzie Generalnej Władzy Sądowniczej oraz Stowarzyszenia Europejskich Sędziów Administracyjnych. Działania podjęte w ramach projektu skupiały się na wspieraniu idei tworzenia europejskiej wspólnoty sędziów promującej wymianę doświadczeń oraz, gdzie to możliwe, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów.

 • Podręcznik - wersja angielska - pobierz 
 • Link do anglojęzycznej bazy wyroków sądów krajowych  Center for Judicial Cooperation European University Institute we Florencji
   

*Podręcznik został opracowany przez Zespół projektowy Center for Judicial Cooperation European University Institute we Florencji (wersja angielska) oraz przez Wydział Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (wersja polska).