Zarządzenia Prezesa NSA

Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym

Określenie wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko asesorskie w wojewódzkim sądzie administracyjnym
więcej >

Udostępnienie orzeczeń sądów administracyjnych za pośrednictwem systemów informatycznych

Zarządzenie nr 30 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie anonimizacji i udostępnienia orzeczeń sądów administracyjnych za pośrednictwem systemów informatycznych
więcej >

Strona podmiotowa BIP i www

Zarządzenie nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie publikowania informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego
więcej >

Archiwa zakładowe w sądach administracyjnych

Zarządzenie nr 34 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w sądach administracyjnych
więcej >

Instrukcja kancelaryjna i wykaz akt w NSA

Zarządzenie 43 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego wykazu akt w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
więcej >

Zasady biurowości w sądach administracyjnych

Zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych
więcej >

Zasady wstępu do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zarządzenie nr 71 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 2023 r.
więcej >