Transmisje

 

Rozprawy z udziałem Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (art.15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U tj. poz.1842)).

 

W dniu 15 marca 2023 r. na sali Z będzie rozpoznawana sprawa:

      Sygnatura akt
             Planowana godzina rozpoczęcia

  1.  I OSK  1055/20                                  9:00

  2.  I OSK      66/22                                10:30

  3.  I OSK  2466/20                                11:30

 

                      Link do transmisji

 

 

W dniu 21 marca 2023 r. na sali Z będą rozpoznawane sprawy:

      Sygnatura akt
             Planowana godzina rozpoczęcia

  1.  I OSK     295/22                                  9:00

  2.  I OSK     284/22                                10:00


                      Link do transmisji