Transmisje

 

Rozprawy z udziałem Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (art.15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U tj. poz.1842)).

 

W dniu 19 września 2023 r. na sali D będzie rozpoznawana sprawa:

      Sygnatura akt
             Planowana godzina rozpoczęcia

  1.  I OSK    278/23                                  9:00

 

                      Link do transmisji

 

 

W dniu 21 września 2023 r. na sali Z będą rozpoznawane sprawy:

      Sygnatura akt
             Planowana godzina rozpoczęcia

   1.  I OSK     530/22                                 9:00

   2.  I OSK   1030/22                                 9:00

   3.  I OSK   1042/22                               10:00

   4.  I OSK   1878/22                               11:00         

   Powyższe sprawy zostały zdjęte z wokandy. 


                      Link do transmisji