Transmisje

 

Rozprawy z udziałem Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (art.15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U tj. poz.1842)).

 

W dniu 13 lutego 2024 r. na sali D będzie rozpoznawana sprawa:

      Sygnatura akt
             Planowana godzina rozpoczęcia

   1. I OSK 2707/20                                   9:00

   2. I OSK 2652/20                                 10:00

   3. I OSK 2353/20                                 10:15

   4. I OSK 2610/20                                 11:00

 

                      Link do transmisji

 

 

W dniu 7 marca 2024 r. na sali D będą rozpoznawane sprawy:

      Sygnatura akt
             Planowana godzina rozpoczęcia

   1. I OSK   444/21                                   9:00

   2. I OSK   239/21                                   9:30

   3. I OSK   269/21                                 10:30

   4. I OSK 2791/20                                 11:30

   5. I OSK   338/21                                 12:00      


                      Link do transmisji