Archiwum aktualności

Udział Prezesa NSA w konferencji „Rzecznik Praw Obywatelskich a proces prawotwórczy – 35 lat działań na rzecz wzmacniania ochrony wolności i praw jednostki”

W dniu 3 marca 2023 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny, Wiceprezes NSA Jerzy Siegień oraz Szef Kancelarii Prezesa NSA Hieronim Kulczycki wzięli udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich z okazji inauguracji obchodów 35-lecia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce.
więcej >

W dniu 1 marca 2023 r. zmarł sędzia NSA w stanie spoczynku Stefan Cebulski

W dniu 1 marca 2023 r. zmarł sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku Stefan Cebulski. Stefan Cebulski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1952. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej i zdaniu egzaminu sędziowskiego został mianowany asesorem sądowym
więcej >

Wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Warszawie - 21 lutego 2023 r.

W dniu 21 lutego 2023 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego - Jacek Chlebny wziął udział w spotkaniu w Ogrodach Pałacu Królewskiego w Warszawie
więcej >

Wystąpienie Prezesa NSA na posiedzeniu plenarnym Senatu RP – 31 stycznia 2023 r.

Jacek Chlebny Prezes NSA podczas wystąpienia w Senacie RP w dniu 31.01.2023
W dniu 31 stycznia 2023 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny oraz Wiceprezes NSA – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej Jerzy Siegień wzięli udział w posiedzeniu Senatu RP
więcej >

W dniu 10 stycznia 2023 zmarł Pan Dariusz Śniegocki radca prawny, wieloletni pracownik NSA

Z przykrością informujemy, że w dniu 10 stycznia br. zmarł Pan Dariusz Śniegocki, radca prawny, wieloletni pracownik Naczelnego Sądu Administracyjnego, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w latach 1996–2010
więcej >

Udział Prezesa NSA w obradach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (11-12 stycznia 2023 r.)

Prezes NSA Jacek Chlebny oraz Wiceprezes NSA Jerzy Siegień w trakcie obrad sejmowej Komisji Sprawiedliwości
W dniach 11 i 12 stycznia 2023 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny oraz Wiceprezes NSA – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej Jerzy Siegień wzięli udział w posiedzeniach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dotyczących poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
więcej >

Spotkanie Prezesa NSA z Prezydentem RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Prezes NSA Jacek Chlebny i Prezydent RP Andrzej Duda podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim
W dniu 16 grudnia 2022 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny złożył wizytę Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie. Spotkanie poświęcone było projektowi ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2870)
więcej >

Uroczystość wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

W dniu 7 grudnia 2022 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny wziął udział w uroczystości wręczenia aktów powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
więcej >

Udział Prezesa NSA w uroczystościach związanych z 100. rocznicą pierwszego posiedzenia Senatu II RP

Senat RP, Marszałek Sejmu
W dniu 28 listopada 2022 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny uczestniczył w uroczystym 53. posiedzeniu Senatu RP zwołanym dla uczczenia 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP
więcej >
strona 1 2 3 4 >