Sprostowania, odpowiedzi, polemiki

Komunikat w sprawie tekstu „Długie milczenie Prezesa NSA” opublikowanego na stronie internetowej tygodnika Polityka

W związku z artykułem Pani Ewy Siedleckiej „Długie milczenie Prezesa NSA” z dnia 4 stycznia 2020 r. opublikowanym na stronie internetowej tygodnika Polityka (https://siedlecka.blog.polityka.pl/2020/01/04/milczenie-prezesa-nsa/?nocheck=1), Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego informuję, że Prezes NSA wraz pismem z dnia 23 grudnia 2019 r. przesłał Marszałkowi Senatu RP krytyczne stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczące uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 69). Wbrew przypuszczeniom autorki profesor Marek Zirk-Sadowski akceptuje stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowane w powołanej opinii.
więcej >

Komunikat w sprawie publikacji w Dzienniku Gazecie Prawnej artykułu pt. „Dane na wyciągnięcie ręki”

W związku artykułem Piotra Szymaniaka, który został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej w dnia 13 marca 2019 r. (nr 51, str. B6) pt. „Dane na wyciągnięcie ręki”, wskazującym, że pracownicy sądów administracyjnych obligowani są do wyrabiania we własnym zakresie podpisu elektronicznego i profilu zaufanego na potrzeby służbowej obsługi postępowania sądowoadministracyjnego informuję, że stwierdzenie to nie jest prawdziwe. Obowiązek wyrobienia podpisu elektronicznego w celu zapewnienia prawidłowej sądowej obsługi elektronicznego postępowania sądowoadministracyjnego spoczywa na sądzie administracyjnym właściwym ze względy na miejsce zatrudnienia danego pracownika, do którego obowiązków pracowniczych należy obsługa elektronicznej korespondencji sądowej.
więcej >

Komunikat w sprawie publikacji w Dzienniku Gazecie Prawnej artykułu pt „Z powodu wiatraków wiele gmin może podzielić los Ostrowic”

W związku z publikacją prasową, która ukazała się w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 5 września 2018 r. w rubryce „Samorządowa Środa” (na 8 stronie wydania), wskazującą, że z informacji przekazanych zastępcy wójta Gminy Świecie nad Osą przez Ministerstwo Energii wynika, że uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, która ma zapaść w dniu 24 września 2018 r., „będzie [...] niekorzystna dla gmin”, Zastępca Rzecznika Prasowego NSA informuje, że ani Ministerstwo Energii ani żaden inny organ administracji nie może posiadać wiedzy na temat kierunku przyszłego rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego poszerzonemu składowi NSA.
więcej >

Oświadczenie w sprawie publikacji w Dzienniku Gazecie Prawnej artykułu pt „NSA akceptuje nowy skład TK”

W dniu 3 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazały się artykuły autorstwa Małgorzaty Kryszkiewicz pt „NSA akceptuje nowy skład TK” oraz „NSA przecina spór o sędziów dublerów”.
więcej >

Sprostowanie artykułu pt. „Reformy sądów nie będzie” opublikowanego w Gazecie Wyborczej

W dniu 4 maja 2016 r. w dzienniku „Gazeta Wyborcza” został opublikowany artykuł autorstwa Jana Rokity pt. „Reformy sądów nie będzie” (str. 11).
więcej >
strona 1 2 >