Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego     

(ZNSA)

Dwumiesięcznik utworzony zarządzeniem nr 16 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2005 r., obecnie wydawany na podstawie zarządzenia nr 3 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wydawania czasopisma "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego".

Inspiracją powołania do życia ZNSA stała się reforma sądownictwa administracyjnego w 2004 r. Fakt ten zasadniczo ukształtował wewnętrzną strukturę czasopisma i sprawił, że jest ono płaszczyzną dyskusji pomiędzy ustawodawcą, praktyką sądową i doktryną w sprawie istotnych dla sądownictwa administracyjnego zagadnień.

Celem ZNSA jest upowszechnianie dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych oraz związanej z nim problematyki naukowo-badawczej, prezentowanej w formie studiów, artykułów i analiz oraz glos, a także informowanie o działalności sądownictwa administracyjnego w Polsce, Europie i na świecie. 

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego skierowane są przede wszystkim do sędziów, pracowników nauki, pracowników administracji, osób wykonujących zawody prawnicze, studentów.

 

Wydawca - Naczelny Sąd Administracyjny

Objętość - 15 art. wyd. 

Format - B5

Sądowy rejestr prasy: Pr 12901 (20.06.2005 r.)  

Nr indeksu 204358 

ISSN 1734-803X

Wersję podstawową (referencyjną) ZNSA stanowi wersja papierowa 

ZNSA na liście B czasopism punktowanych przez MEiN mają 100 punktów


ZNSA są indeksowane w bazach:

- European Reference Index for the Humanities and Social Science ERIH PLUS

 
Wybór roku i nr wydania: rocznik

Wybór rocznika skorowidza: rocznik

 

 

Dane adresowe redakcji

Naczelny Sąd Administracyjny

Kancelaria Prezesa NSA

Redakcja Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego

00-011 Warszawa, ul. G.P. Boduena 3/5, pok. 701

tel. (22) 551 67 25 lub 26; e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

 

Dystrybucję i prenumeratę czasopisma prowadzi Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa 

Link do strony Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 

Dział Czasopism; e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

tel. +48 22 535 82 03, faks +48 22 535 81 35; Infolinia: 801 044 545

 

Link do strony w języku angielskim

 

KOMITET REDAKCYJNY

Redakcja

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Janusz Trzciński (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz.)

Zastępcy Redaktora Naczelnego

dr Anna Dumas (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Sekretarz redakcji

mgr Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA),

e-mail: msawicka@nsa.gov.pl

 

Rada  Programowa

Członkowie

 

 • prof. dr hab. Barbara Adamiak (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Stefan Babiarz (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 • prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Jacek Chlebny, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • mgr Irena Chojnacka (członek Biura Orzecznictwa NSA)
 • prof. dr hab. Roman Hauser (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Andrzej Kisielewicz (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz.)
 • ​mgr Małgorzata Korycińska (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 • prof. dr hab. Piotr Korzeniowski (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • mgr Jan Rudowski (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 • mgr Jerzy Siegień (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 • prof. dr hab. Andrzej Skoczylas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • mgr Maria Wiśniewska (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz.)
 • prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel (sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz.)
 • prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (Uniwersytet Łódzki)

 

Międzynarodowi członkowie

 • Dr., Dr. h.c. mult. Eckart Hien (Niemcy; sędzia Federalnego Sądu Administracynego Niemiec w st. spocz.)
 • Univ.-Prof.Dr., Clemens Jabloner (Austria; Uniwersytet Wiedeński)
 • Prof. JUDr Jan Filip (Czechy; Uniwersytet Masaryka w Brnie; sędzia Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej w st. spocz.)
 • Sędzia Olof Olsson (Finlandia; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Finlandii w st. spocz.)
 • Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Rainer Arnold (Niemcy; Uniwersytet w Ratyzbonie)
 • Prof. dr  Georges Ravarani (Luksemburg; sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)
 • Prof. dr hab. Virgilijus Valančius (Litwa; sędzia Sądu Unii Europejskiej; wykładowca honorowy Uniwersytetu Luksemburskiego)

 

 

Redaktorzy:

redaktor tematyczny  dr Anna Chmielarz-Grochal

redaktor językowy mgr Justyna Woldańska

redaktor statystyczny dr Michał Szwast

 

 

Dokumnety do pobrania:

Wewnętrzna struktura ZNSA

Etyczne zasady obowiązujące w ZNSA

Zapora ghostwriting i guest authorship

Oświadczenie autora o przekazaniu licencji wydawniczej

Informacja dla autorów w sprawie przygotowania tekstu do publikacji

Zasady recenzowania

Formularz recenzji zewnętrznej

Deklaracja recenzenta o niewystępowaniu konfliktu intresów

Polityka RODO

 


Recenzenci:

Lista recenzentów współpracujących w 2011 roku z Redakcją ZNSA - pobierz

Lista recenzentów współpracujących w 2012 roku z Redakcją ZNSA - pobierz 

Lista recenzentów współpracujących w 2013 roku z Redakcją ZNSA - pobierz 

Lista recenzentów współpracujących w 2014 roku z Redakcją ZNSA - pobierz 

Lista recenzentów współpracujących w 2015 roku z Redakcją ZNSA - pobierz 

Lista recenzentów współpracujących w 2016 roku z Redakcją ZNSA - pobierz 

Lista recenzentów współpracujących w 2017 roku z Redakcją ZNSA - pobierz 

Lista recenzentów współpracujących w 2018 roku z Redakcją ZNSA - pobierz

Lista recenzentów współpracujących w 2019 roku z Redakcją ZNSA - pobierz

Lista recenzentów współpracujących w 2020 roku z Redakcją ZNSA - pobierz

Lista recenzentów współpracujących w 2021 roku z Redakcją ZNSA - pobierz

Lista recenzentów współpracujących w 2022 roku z Redakcją ZNSA - pobierz

Lista recenzentów współpracujących w 2023 roku z Redakcją ZNSA - pobierz


Spisy treści, contents, summary ZESZYTÓW NAUKOWYCH  wg roczników (do pobrania):

 

 
2024 r.
 • Spis treści 2/2024 491,695 KB plik pdf Pobierz
 • Spis treści 1/2024 486,644 KB plik pdf Pobierz
2023 r.
 • numer specjalny "Granice właściwości sądów administracyjnych" 1452,503 KB plik pdf Pobierz
 • Spis treści 6/2023 505,171 KB plik pdf Pobierz
 • Spis treści 5/2023 482,065 KB plik pdf Pobierz
 • Spis treści 4/2023 477,691 KB plik pdf Pobierz
 • Spis treści 3/2023 484,15 KB plik pdf Pobierz
 • Spis treści 2/2023 488,704 KB plik pdf Pobierz
 • Spis treści 1/2023 487,045 KB plik pdf Pobierz
2022 r.
 • Spis treści 5-6/2022 508,304 KB plik pdf Pobierz
 • Spis treści 4/2022 495,915 KB plik pdf Pobierz
 • Spis treści 3/2022 497,621 KB plik pdf Pobierz
 • Spis treści 2/2022 490,294 KB plik pdf Pobierz
 • Spis treści 1/2022 486,002 KB plik pdf Pobierz
2021 r.
 • numer specjalny - IUS EST ARS BONI ET AEQUI - Studia ofiarowane prof. Romanowi Hauserowi sędziemu NSA 7801,208 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 6/2021 508,455 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 5/2021 504,467 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 3-4/2021 509,517 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1-2/2021 686,987 KB plik pdf Pobierz
2020 r.
 • spis treści 6/2020 499,488 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 5/2020 501,27 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 4/2020 506,44 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 3/2020 493,169 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 2/2020 485,794 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1/2020 508,636 KB plik pdf Pobierz
2019 r.
 • spis treści 6/2019 499,342 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 5/2019 508,616 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 4/2019 519,16 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 3/2019 510,751 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 2/2019 507,994 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1/2019 492,984 KB plik pdf Pobierz
2018 r.
 • spis treści 6/2018 501,539 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 5/2019 489,28 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 4/2018 500,367 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 3/2018 532,204 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 2/2018 511,435 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1/2018 503,162 KB plik pdf Pobierz
2017 r.
 • spis treści 6/2017 492,158 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 5/2017 495,237 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 4/2017 495,354 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 3/2017 560,448 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 2/2017 502,977 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1/2017 507,288 KB plik pdf Pobierz
2016 r.
 • spis treści 6/2016 503,779 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 5/2016 509,943 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 4/2016 513,878 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 3/2016 566,322 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 2/2016 508,301 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1/2016 505,949 KB plik pdf Pobierz
2015 r.
 • spis treści 6/2015 484,108 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 5/2015 484,849 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 4/2015 486,033 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 3/2015 533,775 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 2/2015 483,662 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1/2015 485,139 KB plik pdf Pobierz
2014 r.
 • spis treści 6/2014 498,051 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 5/2014 111,77 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 4/2014 132,386 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 3/2014 172,938 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 2/2014 122,722 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1/2014 125,424 KB plik pdf Pobierz
2013 r.
 • spis treści 6/2013 120,516 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 5/2013 128,703 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 4/2013 122,551 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 3/2013 190,036 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 2/2013 111,882 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1/2013 124,619 KB plik pdf Pobierz
2012 r.
 • spis treści 6/2012 121,452 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 5/2012 114,283 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 4/2012 114,125 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 3/2012 104,919 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 2/2012 120,876 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1/2012 146,816 KB plik pdf Pobierz
2011 r.
 • spis treści 6/2011 1797,579 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 5/2011 110,997 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 4/2011 6031,246 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 3/2011 4263,407 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 2/2011 114,293 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1/2011 128,086 KB plik pdf Pobierz
2010 r.
 • spis treści 5-6/2010 24934,443 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 4/2010 102,87 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 3/2010 104,411 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 2/2010 102,86 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1/2010 99,482 KB plik pdf Pobierz
2009 r.
 • spis treści 6/2009 96,865 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 5/2009 425,464 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 4/2009 154,37 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 3/2009 97,132 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 2/2009 78,764 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1/2009 331,848 KB plik pdf Pobierz
2008 r.
 • spis treści 6/2008 1952,884 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 5/2008 77,316 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 4/2008 373,235 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 3/2008 74,64 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 2/2008 69,483 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1/2008 75,31 KB plik pdf Pobierz
2007 r.
 • spis treści 5/2007 66,618 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 4/2007 67,313 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 3/2007 68,882 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 2/2007 141,211 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1/2007 66,999 KB plik pdf Pobierz
2006 r.
 • spis treści 5/2006 67,272 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 4/2006 70,989 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 3/2006 575,939 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 2/2006 570,121 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1/2006 586,144 KB plik pdf Pobierz
2005 r.
 • spis treść 2/3-2005 577,182 KB plik pdf Pobierz
 • spis treści 1/2005 581,697 KB plik pdf Pobierz